1 sep. 2021
Illustrativ IFRS-årsrapport for 2021

Illustrativ IFRS-årsrapport for 2021

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

1 sep. 2021
Relaterede emner IFRS

COVID-19-pandemien og krav til børsnoterede virksomheder om udarbejdelse af en vederlagsrapport sætter sit præg på IFRS-årsrapportmodellen for 2021.

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel for 2021 er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

Læs mere og download rapporten


Den illustrative IFRS-årsrapport for Industri D A/S er baseret på en fiktiv børsnoteret produktionsvirksomhed og har til formål at vise, hvordan en IFRS-årsrapport kan præsenteres for en børsnoteret koncern i regnskabsklasse D, ved at illustrere flest mulige forhold der kan være relevante for en børsnoteret koncern.

Eksempelregnskabet opfylder alle IFRS'er som godkendt af EU, der gælder for regnskabsaflæggelse for 2021 for en virksomhed, der har kalenderårsregnskab samt de særlige danske krav for børsnoterede selskaber i henhold til IFRS-bekendtgørelsen.

Årsrapportmodellen for 2021 indeholder bl.a. følgende ændringer:

  • Omtale af de nye IFRS- og IFRIC-standarder, der er obligatoriske for Industri D A/S for 2021.
  • Oplysninger om ny regnskabsregulering, der omfatter vedtagne ikke-ikrafttrådte IFRS- og IFRIC-standarder pr. 16. juli 2021.
  • COVID-19-kommentarer de steder i koncernregnskabet, hvor vi mener, at det kan være relevant at omtale forhold relateret til COVID-19-pandemien.
  • Nyt bilag vedrørende kravene til børsnoterede virksomheder om at udarbejde en vederlagsrapport.

Sammendrag

EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel og illustrative IFRS-delårsrapportmodel for Industri D A/S, der er en fiktiv børsnoteret produktionsvirksomhed, viser, hvordan en IFRS-årsrapport og IFRS-delårsrapport kan præsenteres.

Om denne artikel

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

Related topics IFRS