12 apr. 2021
Tower Bridge, London

International GAAP® 2021

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

12 apr. 2021
Relaterede emner Assurance

2021-udgaven af International GAAP® er nu offentliggjort. Den er blevet ajourført af regnskabsfaglige specialister i EY's International Financial Reporting Group.

International GAAP® 2021 er et væsentligt IFRS-referenceværktøj, som indeholder praktiske eksempler og hundredvis af illustrationer, der behandler og illustrerer og kommer med løsningsforslag til komplekse regnskabstekniske problemstillinger.
International GAAP® (i tre bind) kan købes på www.wileyigaap.com

Hvad er nyt?

International GAAP® 2021:

  • Yderligere guidance og praktiske eksempler vedrørende de mange spørgsmål, som er opstået i forbindelse med implementering af IFRS 16 Leases, herunder COVID-19-ændringen til IFRS 16 vedrørende modifikation af leasingbetalinger.
  • Et opdateret kapitel om den nye standard vedrørende forsikringsaftaler IFRS 17, som indeholder de seneste ændringer til IFRS 17, der medfører en række væsentlige ændringer samt mange redaktionelle ændringer til selve standarden . I kapitlet diskuteres også implementeringsspørgsmål og andre spørgsmål, der opstår i forbindelse med forsikringsselskabernes forberedelse til IFRS 17.
  • En lang række yderligere spørgsmål opstået som følge af virksomhedernes implementering af IFRS 9 Finansielle instrumenter og IFRS 15 Indtægter fra kontrakter med kunder.
  • IASB's ændringer til IFRS 9 og relaterede standarder for at afhjælpe regnskabsmæssige konsekvenser af Interbank Offered Rates (IBOR)-reformen.
  • I lyset af COVID-19-pandemien indeholder 2021-udgaven eksempler på anvendelsen af IFRS i forbindelse med de regnskabsmæssige problemstillinger, virksomhederne har oplevet i forbindelse med Coronavirus-pandemien.
  • Nye Agenda Decisions vedtaget af IFRS' fortolkningskomite (IFRS IC) siden 2020-udgaven af International GAAP®.
  • Ændringer til standarder samt de mange andre initiativer, der i øjeblikket drøftes af IASB, og hvilke ændringer disse potentielt kan få på regnskabsaflæggelsen.
  • Yderligere indsigt i de mange spørgsmål som opstår i forbindelse med den praktiske anvendelse af IFRS, baseret på den omfattende erfaring bogens forfattere har i behandlingen af aktuelle regnskabsspørgsmål.

De internationale regnskabsstandarder (IFRS), udstedt af IASB, er komplekse. Det er af afgørende betydning at forstå indvirkningerne af IFRS og at anvende dem korrekt. Derfor er International GAAP® 2021 et uundværligt værktøj for alle, der beskæftiger sig med IFRS, herunder regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere, revisorer, regulatorer, studerende og undervisere i finansiel IFRS-regnskabsrapportering.

Sammendrag

International GAAP® 2021 er et væsentligt IFRS-referenceværktøj, der behandler, illustrerer og kommer med løsningsforslag til komplekse regnskabstekniske problemstillinger.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance