28 okt. 2021
Sammenskrivning af lejelovgivningen er måske på vej

Sammenskrivning af lejelovgivningen er måske på vej

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

28 okt. 2021

Et nyt lovforslag om sammenskrivning af lejelovgivningen tiltrækker sig stor opmærksomhed og vækker bekymring i ejendomsbranchen.

Idag, den 28. oktober 2021, har Folketinget behandlet et nyt lovforslag om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Lovforslaget skal forsimple reglerne og forbedre retsstillingen for fremlejetagere, men vækker samtidig bekymring i ejendomsbranchen.

Lejelovgivningen trænger til modernisering

I juni 2014 indgik et flertal i Folketinget et forlig om en sammenskrivning og modernisering af lejelovgivningen. Det betyder, at alle regler vedrørende forholdet mellem udlejer og lejer vil blive samlet i én lov (ny lov om leje), imens regler af offentligretlig karakter (fx bopælspligt, huslejenævns sagsbehandling m.v.) vil blive samlet i en anden lov (ny lov om boligforhold). 

Der er tale om en såkaldt teknisk sammenskrivning af lejelovgivningens regelsæt, som de i dag findes i lejeloven og boligreguleringsloven. Formålet med sammenskrivningen er at give et bedre overblik over lejelovgivningen. I forbindelse med sammenskrivningen bliver der dog også foretaget enkelte indholdsmæssige ændringer, som kan ændre på retstilstanden.

Fremlejetagere får forbedret deres retsstilling

Som en del af lovforslaget forbedres retsstillingen for lejer i et fremlejeforhold (fremlejetager) ved:

  1. Begrænsning af størrelsen af forudbetalt leje, så den ikke må overstige et beløb svarerende til lejen for opsigelsesperioden.
  2. Sanktionsmulighed mod dén fremlejegiver, som ikke rettidigt foretager endelig afregning og tilbagebetaling af forudbetalt leje og overskydende depositum.
  3. Opsigelsesadgang for udlejer hvis hans lejer gentagne gange misligholder sine forpligtigelser over for en fremlejetager.

Ejendomsbranchen er bekymret

Lovforslaget har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra myndigheder og organisationer. Senest har Danmarks Lejerforeninger (DL) i et høringssvar den 22. september 2021 anbefalet folketinget at stemme imod forslaget. DL kritiserer blandt andet nogle af de bemærkninger, som fremgår af lovforslaget til den nye lejelov. Særligt fremhæves det, at nogle af disse bemærkninger går direkte imod gældende retspraksis.

Folketinget fortsætter lovarbejdet

Lovforslaget er i dag blevet behandlet af Folketinget, hvor det gav anledning til en række bemærkninger og blev henvist til indenrigs- og boligudvalget, hvor det vil skulle behandles nærmere.

Har du spørgsmål til det fremsatte lovforslag eller de eventuelle konsekvenser for dig som lejer eller udlejer, så kan du tage kontakt til vores specialister i fast ejendom.

Vi følger lovforslagets behandling tæt, og vender tilbage med en opdatering når der er nyt.

Kontakt:
Danny Krei, Director, Head of Real Estate Law, Denmark, tlf. 2529 5188
Nina Jakobsen, Manager, EY Law, tlf. 2529 3273

Sammendrag

Lovforslaget skal forsimple reglerne og forbedre retsstillingen for fremlejetagere, men vækker samtidig bekymring i ejendomsbranchen. Senest har Danmarks Lejerforeninger (DL) i et høringssvar den 22. september 2021 anbefalet Folketinget at stemme imod forslaget. Lovforslaget ligger nu i behandling hos indenrigs- og boligudvalget.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.