17 jun. 2021
Virksomhedsejere bør sikre virksomheden via en fremtidsfuldmagt

Virksomhedsejere bør sikre virksomheden via en fremtidsfuldmagt

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 jun. 2021

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt gør du livet nemmere for dem, der skal hjælpe dig, såfremt du ikke selv måtte være i stand til det.

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der anviser, hvem der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evnen til det, herunder som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt gør du livet nemmere for dem, der skal hjælpe dig, såfremt du ikke selv måtte være i stand til det.

Hvis du fx er selskabsejer eller skal sælge fast ejendom, vil dine pårørende, ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt, ikke være nødsaget til at søge om værgemål, for at kunne varetage dine interesser bedst muligt. På den måde sikrer du, at tingene nemt kan køre videre, selvom du ikke selv måtte være i stand til at stå for dette.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt omfatte?

En fremtidsfuldmagt kan både omfatte dine økonomiske og/eller personlige forhold – både helt konkrete som mere generelle forhold – efter fuldmagtens anvisninger.

Eksempler på økonomiske forhold:

  • Indgå aftaler (fx en lejekontrakt)
  • Bestyre og sælge fast ejendom
  • Kvittere på pantebreve
  • Indfri lån med dine midler
  • Investere dine midler
  • Ansøge om offentlige ydelser
  • Dispositioner over virksomhed/selskab

Eksempler på personlige forhold:

  • Træffe valg og klage over afgørelser vedrørende dine personlige forhold
  • Få aktindsigt i oplysninger vedrørende din person og dit helbred
  • Komme med tilkendegivelser med hensyn til pleje og omsorg

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal udarbejdes skriftlig, hvorefter den skal registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret, som findes på tinglysning.dk. Herefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som ligeledes påtegner fuldmagten digitalt.

Hvornår træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Ikrafttrædelse sker efter anmodning til Familieretshuset fra dig selv, dine pårørende eller den, du har valgt som fuldmægtig. Det vil som hovedregel være en betingelse, at der med anmodningen er vedlagt en lægeerklæring, der dokumenterer, at du ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Kontakt: Mette Meldgaard Sall, tlf. 2529 5061

Sammendrag

En fremtidsfuldmagt er et dokument, der anviser, hvem der skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evnen til det. En fremtidsfuldmagt kan både omfatte dine økonomiske og/eller personlige forhold – både helt konkrete som mere generelle forhold – efter fuldmagtens anvisninger. En fremtidsfuldmagt skal udarbejdes skriftlig, hvorefter den skal registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.