Pressemeddelelse

12 aug. 2019 København, DK

Sådan kan globale virksomheder fremme LGBT+ inklusion i hele verden

Internationale virksomheder, der støtter op om LGBT+-rettigheder, kan stå over for udfordringer og vanskelige valg, når de opererer globalt.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Internationale virksomheder, der støtter op om LGBT+-rettigheder, kan stå over for udfordringer og vanskelige valg, når de opererer globalt. I omkring 70 lande er homoseksualitet ulovligt, og i 13 af dem kan det endda medføre dødsstraf. Kun en fjerdedel af verdens 193 lande har lovgivning, der beskytter mod diskriminering på grund af seksuel orientering.

Det kan måske virke fjernt fra en dansk og nordisk kontekst, men globale virksomheder, der har klare værdier, og som vil fremme diversitet og inklusion kan ikke ignorere det. Der vil opstå vanskelige spørgsmål og dilemmaer: Kan vi gøre en forskel ved at være tilstede på disse markeder? Hvor langt vil vi gå, hvis vi er i konflikt med lokal lovgivning? Hvordan kan vi slå et slag for lighed, uden at det medfører en risiko for vores LGTB+ ansatte? Det er nogle af de spørgsmål, som EY også har måttet håndtere på vejen mod større diversitet og inklusion.

New York University School of Law’s Center for Diversity, Inclusion, and Belonging har sammen med bl.a. EY udarbejdet en rapport, der skal danne afsæt for en diskussion om, hvordan multinationale virksomheder kan øge LGTB+ inklusion. Rapporten viser, hvordan virksomheder kan vurdere juridiske, sociale og kulturelle risici og igangsætte aktiviteter, der kan skabe et afsæt for en stærkere LGBT+ inklusion.

Læs artiklen: 

Læs rapporten: