Pressemeddelelse

19 aug. 2019 København, DK

Virksomheders juridiske afdelinger under pres

De vil reducere omkostninger, men også investere i teknologi, innovation og dygtige medarbejdere. Det er et dilemma, der afspejler, at juridiske afdelinger nu står over for meget grundlæggende forandringer og skal tænke nyt for at møde fremtidens behov.

Pressekontakt
Susanne Scott Levinsen

EY EMEIA Tax & Law Partner, Head of Law i EY Danmark

Løsningsorienteret M&A-specialist med stor international erfaring.

Relaterede emner Law

De vil reducere omkostninger, men også investere i teknologi, innovation og dygtige medarbejdere. Det er et dilemma, der afspejler, at juridiske afdelinger nu står over for meget grundlæggende forandringer og skal tænke nyt for at møde fremtidens behov.

82 pct. af større virksomheder har planer om at reducere omkostningerne til deres juridiske afdeling over de næste to år. 42 pct. endda med mere end 10 pct. Det viser EY’s Reimagining the Legal Function Report 2019, der er baseret på svar fra mere end 1.000 juridiske ansvarlige i store globale virksomheder.

Der er dog ikke noget, der indikerer, at kravene til de juridiske funktioner bliver mindre – tværtimod er der et stigende behov for juridisk support i en verden med stadig mere kompleks og foranderlig lovgivning. Ni ud af ti (87 pct.) peger på, at den juridiske afdeling har oplevet et øget behov for at levere ledelsesinformation. De skal med andre ord levere mere for mindre.

De har dog flere store udfordringer. Knap tre ud af fem (59 pct.) peger på udfordringer med at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Hele 64 pct. mener, at manglende innovation er en udfordring på grund af pres på dag-til-dag opgaver og manglende budgetter.

“Juridiske afdelinger er i stigende grad under pres for at levere mere og bedre, men de skal både håndtere en stor – og ofte voksende – mængde rutineopgaver, løse komplicerede problemstillinger og bidrage med strategisk sparring,” siger Susanne Scott Levinsen, Partner i EY Law og fortsætter: ”Afdelingerne har traditionelt været gode til at tilpasse sig forandringer, men nu er der behov for en større omstilling. Udfordringen er at finde den rette balance af teknisk ekspertise i afdelingen, prioritering af opgaver og brug af teknologi.”

Ifølge undersøgelsen kigger virksomhederne mod outsourcing og også ændrede leverandørforhold og indkøbsmodeller med fokus på de såkaldte ’alternative legal service providers’.

”For at løse fremtidens behov vil de juridiske afdelinger have behov for at revurdere hele deres nuværende ’operating model’. Det er ikke et enkelt område, som fx besparelser, outsourcing eller digitalisering, der rummer svaret på udfordringerne. Det kræver et helhedsperspektiv og en innovativ tilgang til løsninger og muligheder,” påpeger Susanne Scott Levinsen.