Pressemeddelelse

2 sep. 2019 København, DK

CEO med holdning? Investorer og bestyrelser bakker op

Top CEO’s i globale virksomheder er klar til at tage en større rolle og dele klare holdninger om globale udfordringer.

Pressekontakt
Torben Bender

EY Danmark, Bestyrelsesformand og partner

Bestyrelsesformand og partner i EY i Danmark. Erfaren revisor og rådgiver. Cykelentusiast.

Relaterede emner Vækst

Top CEO’s i globale virksomheder er klar til at tage en større rolle og dele klare holdninger om globale udfordringer. CEO-aktivisme får også opbakning og stadig større betydning for investorerne.

Mere end to tredjedele (67 pct) af CEO’s i verdens største virksomheder vil gerne tage et klart standpunkt om politiske emner i den offentlige debat, når det gælder globale udfordringer. Og 79 pct. af de adspurgte institutionelle investorer og 76 pct. af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer siger, at de bakker op om en CEO, der har en klar holdning. Det viser rapporten EY CEO Imperative study 2019, der bygger på interview med 200 CEO’s i nogle af verdens største virksomheder, 100 størrre institutionelle investorer og 100 bestyrelsesmedlemmer.

Blandt de store udfordringer, som topcheferne fremhæver som særligt aktuelle, er klimaudfordringer, cybersikkerhed, arbejdsløshed og ulighed, kunstig intelligens og etik.

”Et flertal af globale erhvervsledere ser klart, at de spiller en vigtig rolle i forhold til at adressere store samfundsmæssige og globale udfordringer og finde mulige løsninger. Det kan kræve en aktiv og mere offensiv stillingtagen, men det bakker investorer også i stigende grad op om,” siger Torben Bender CEO i EY i Danmark.

Ifølge undersøgelsen ser 63 pct. af bestyrelsesmedlemmerne, 57 pct. af CEO’s og 54 pct. af investorerne, at det er i virksomhedens interesse, at CEO’en spiller en aktiv rolle. Blandt alle tre grupper mener lidt over halvdelen i høj grad eller i meget høj grad, at ’corporate action’ er nødvendig for at løse verdens store udfordringer.

Investorer kigger mod CEO-aktivisme

En virksomheds holdninger og handlinger i forhold til globale udfordringer bliver i stigende grad et væsentligt investeringskriterie. 55 pct. af investorerne fremhæver, at CEO-aktivisme ofte eller meget ofte har haft betydning for investeringsbeslutninger over de sidste to år. 35 pct. vurderer, at det lejlighedsvist har haft betydning. Endnu flere mener, at det vil fylde mere fremover.

”Det langsigtede og bæredygtige perspektiv fylder mere hos de institutionelle investorer. I følge undersøgelsen mener hele 83 pct., at virksomheders holdninger og handlinger i forhold til globale udfordringer bliver en vigtigere faktor for investeringer over de kommende fem år,” siger Torben Bender.

Rapporten peger også på, at CEO’s har taget flere skridt for at være klar til at adressere globale udfordringer. 60 pct. har tilpasset deres virksomheds ’purpose’, og 47 pct. har indgået partnerskaber med offentlige myndigheder eller NGO’er.

  • Om undersøgelsen

    EY CEO Imperative Study 2019 er udarbejdet af EYQ, en global EY tænketank, der skaber ny indsigt om virksomheder og samfund. Undersøgelsen er baseret på interview med 200 CEO’s og 100 bestyrelsesmedlemmer fra Forbes 2000 og Forbes Largest Private Companies samt 100 institutionelle investorer fra globale virksomheder, der forvalter mindst 100 mia. USD. Forbes Insight foretog arbejdet mellem januar og april 2019.