Pressemeddelelse

9 jan. 2020 København, DK

Virksomheder kæmper med klimarapportering

Større danske virksomheder har styrket rapporteringen om klimarisici over det seneste år, men mange halter endnu efter de internationale anbefalinger.

Pressekontakt
Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

Relaterede emner Assurance

Større danske virksomheder har styrket rapporteringen om klimarisici over det seneste år, men ny analyse påpeger, at mange på en række punkter endnu halter efter de internationale anbefalinger fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

TCFD’s anbefalinger har siden offentliggørelsen i 2017 fået stadig større opmærksomhed blandt virksomheder og investorer. Tanken bag anbefalingerne er at skabe mere konsistent information om, hvordan klimaforandringer fremadrettet kan komme til at påvirke virksomheders bundlinje. Fokus er især på brancher, som i særlig grad må forventes at blive påvirket af klimaforandringer – det gælder energi, transport, landbrug og fødevarer samt finansielle virksomheder.

EY har analyseret et udsnit af større danske virksomheders rapportering. Sammenlignet med sidste år giver analysen en klar indikation af, at et stigende antal virksomheder rapporterer på de elementer, som TCFD anbefaler. Mens 24 pct. af virksomhederne sidste år beskrev alle elementer i tråd med TCFD’s anbefalinger, så er det nu 41 pct. – en pæn udvikling, men stadig med et flertal der ikke får anvendt anbefalingerne i deres rapportering. 

”Flere danske virksomheder tager TCFD’s anbefalinger til sig, men analysen viser, at der fortsat er behov for at øge fokus på og forståelsen af, hvordan klimaforandringer potentielt kan ramme forretningen, og hvordan virksomheder kan agere i forhold til de risici og muligheder som klimaforandringer vil medføre i fremtiden,” siger Carina Ohm, Associate Partner i EY’s Climate Change and Sustainability Services.

Vil et plus være et minus for din virksomhed?

TCFD’s anbefalinger omfatter de fire områder ’Governance’, ’Strategy’, ’Risk management’, ’Metrics and targets’. Afsæt for TCFD er et ‘2°C scenarie’, dvs. konsekvenserne af en global temperaturstigning på to grader.

“Internationalt vinder TCFD’s anbefalinger i stigende grad indpas som rapporteringsramme, hvor særligt investorer i høj grad efterspørger det. Min erfaring er, at det kan være vanskeligt – men helt afgørende - for virksomheder at analysere og forstå, hvordan det påvirker forretningen, hvis den globale temperatur stiger 1,5 til 2 grader – eller hvis stigningen i stedet er på 3-4 grader,” siger Carina Ohm og fortsætter:

”De virksomheder, der lykkes, tager afsæt i veldokumenterede klimascenarier, forholder sig til 2 graders målet, sikrer ensartet rapportering, har en klar sammenhæng mellem klimarelaterede risici og strategi og har de rette målepunkter, så de kan følge med i, om forretningen formår at håndtere klimarelaterede risici samt at drage fordel af klimarelaterede muligheder.”

Vis materialer

  • Download Climate Risk Disclosure Barometer 2020