Pressemeddelelse

31 mar. 2020 København, DK

Der er mulighed for fleksibilitet ved lønkompensation

Ordningen med lønkompensation lægger ikke op til rotation, men der er ikke noget i bekendtgørelsen eller vejledningen, som taler imod en mere fleksibel model.

Pressekontakt
Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Relaterede emner COVID-19

Ordningen med lønkompensation lægger ikke op til rotation, men der er ikke noget i bekendtgørelsen eller vejledningen, som taler imod en mere fleksibel model. Der er mulighed for at genindkalde medarbejdere i enkelte dage i perioden uden kompensation, og det kan du oplyse ved ansøgningstidspunktet.

Mindst 30 pct. af medarbejderne skal sendes hjem for at opnå lønkompensation, men skal det være de samme medarbejdere i hele perioden? Kan medarbejdere være hjemsendt i fx tre dage om ugen og arbejde to? EY har etableret et COVID-19 Service Team, der besvarer spørgsmål fra landets virksomheder, og særligt ordningen med lønkompensation fylder meget.

Mange virksomheder har fordel af at kunne planlægge med større fleksibilitet. Det kan være, at arbejdsgiveren gerne vil dele hjemsendelser mere lige, så der ikke er nogle, der oplever at være de første, der bliver valgt fra. Det kan også være, at der er behov for medarbejdere med særlige kompetencer, der dog kun skal arbejde en dag eller to om ugen på grund af lavere aktivitetsniveau.

”Det er ikke muligt for to medarbejdere at dele en plads i ordningen, så de skal hver have én sammenhængende periode. Derimod kan du genindkalde medarbejdere i perioden, naturligvis uden kompensation for de pågældende dage, og det kan du oplyse ved ansøgningstidspunktet,” forklarer Kaj Glochau, stats. autoriseret revisor i EY og fortsætter:

”Hvis der er behov for at sende 40 pct. af medarbejderne hjem, men behov for større fleksibilitet, så er det muligt i stedet at sende 80 pct. hjem, og så anføre et kompensationsfrit antal dage, svarende til halvdelen af hjemsendelsesperioden.”

Arbejdsgiver skal sikre, at kravet om, at minimum 30 pct. af medarbejderne er hjemsendt er opfyldt som et gennemsnit over hele kompensationsperioden.