Pressemeddelelse

26 mar. 2020 København, DK

Virksomheder er i gang med spareøvelser

Krisetid bringer altid omkostningsreduktion og optimering i fokus, og mange virksomheder afdækker nu alle muligheder for besparelser.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Relaterede emner COVID-19 Consulting

Nogle virksomheder er i kamp for overlevelse, andre kigger mod scenarier, hvor de skal tilpasse sig lavere omsætning i kortere eller længere tid. Krisetid bringer altid omkostningsreduktion og optimering i fokus, og mange virksomheder afdækker nu alle muligheder for besparelser.

Ifølge en ny analyse fra DI gennemført blandt DI's Virksomhedspanel forventer et stort flertal af virksomheder et fald i omsætningen i 2020 – undtaget er blot knap 5 pct., der ser øget omsætning eller ingen effekt, mens resten fordeler sig i spænd fra forventet fald på 1-5 pct. til over 75 pct. Flest peger på en reduktion mellem 11-20 pct., dog også med over 20 pct. der svarer ’ved ikke’.

Sammen med et pres på likviditeten hos mange så betyder udviklingen, at virksomhederne nu kigger mod muligheder for at reducere omkostninger og tilpasse sig nye markedsforhold. Mange har sat spareøvelserne i gang eller lægger som minimum planer for det, lyder det fra rådgivningsfirmaet EY:

”Nogle virksomheder er i fuld gang med at finde besparelser og muligheder for effektivisering for at overleve. Men også blandt dem, der forventer mindre negativ effekt af COVID-19, eller hvor der er stor usikkerhed om omsætningsudviklingen, oplever vi, at de afdækker alle muligheder, så de kan reagere hurtigt afhængigt af, hvordan situationen udvikler sig,” siger Richard Thorsen, Associate Partner i EY.

Behov for større omkostningseffektivitet

Mens nogle virksomheder er nødt til at iværksætte spareøvelser i stor hast, kigger andre dybere ned i deres omkostningsstrukturer og lønsomhed for at finde de bedste muligheder for omkostningsreduktion og kapacitetstilpasning. En grundig analyse giver mulighed for at identificere, hvor man kan spare, hvor hurtigt det kan gennemføres og hvilken effekt det har.

”Virksomhederne vil spare de rigtige steder og forstå, hvordan omkostningsreduktion påvirker forretningen, så det ikke er de mest lønsomme produkter, der skæres fra. Nogle af de mest omfattende tiltag vil måske ændre forretningsgange eller forsyningskæder. Her er en dyb forståelse af omkostningsbasen vigtig for at kunne skabe vedvarende forbedringer,” siger Richard Thorsen.

Syv vigtige faktorer, når vi taler om ’cost cutting’

 1. Analysis of strategic costs
  En grundig omkostningsanalyse kan fortælle, om virksomheden får nok ud af sine omkostninger og identificere muligheder for forbedringer. Den kobler omkostninger til aktiviteter, så det er muligt at se på strategiske projekter, nøglekompetencer/kapaciteter, leverandører, administration mv. fra et omkostningsperspektiv.

 2. Categorize the cost base
  Kategorisér omkostningsbasen i grupper af variable og reversible omkostninger, dvs. hvad varierer med produkter/services og kundeaktiviteter, og hvor hurtigt kan man reelt skære omkostninger. Med andre ord: Er der noget, der er mindre kritisk for forretningen og hurtigt at skære fra?

 3. Profit management
  Hvis virksomheden skal geare ned, hvilke kunder og produkter er så de vigtigste – set fra et lønsomhedsperspektiv? Nogle virksomheder har måske 10 produktvarianter, men kan skære ned til 5, men hvad er så de økonomiske konsekvenser af det?

 4. Financial planning
  Adgangen til finansielle data om fremtiden er afgørende for at træffe de rigtige valg.  Ved at skære den finansielle planlægning ind til de vigtigste faktorer/drivere for omkostninger og indtjening, og indsamle disse data dagligt/ugentligt, kan man skabe et effektivt værktøj til at etablere scenarier.  

 5. Contracts and obligations
  En gennemgang af kontrakter og forpligtelser er typisk et af de steder, virksomheder først kigger mod for at finde besparelser. Hvad er muligt at komme ud af, og hvad tager tid? Og hvad kan ændres eller tilpasses indenfor kontrakten?

 6. Travel, event and spend policies
  Med et udrejseforbud i Danmark og aflysninger af de fleste events, så er der nok mange, der allerede ser reducerede omkostninger her. Det er dog et af de områder, hvor der kan strammes op på politikker og procedurer.

 7. Key suppliers
  Leverandørerne er et centralt fokusområde for omkostningsreduktion. Nogle er måske i en presset situation lige nu, og nogle er man meget afhængige af, men vi vil se forhandlinger med leverandører, og at nogle fx samler indkøb et sted mod en besparelse.


Kontakt: 
Richard Thorsen, Associate Partner, EY, tlf. 2529 6399