Pressemeddelelse

25 jun. 2020 København, DK

Krisetid betyder høj risiko

Kriser sætter typisk pres på etik og integritet i virksomheder og øger risikoen for virksomhedskriminalitet. COVID-19 er ingen undtagelse, men tænder tværtimod alle advarselslamperne.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Relaterede emner Assurance COVID-19

Kriser sætter typisk pres på etik og integritet i virksomheder og øger risikoen for virksomhedskriminalitet. COVID-19 er ingen undtagelse, men tænder tværtimod alle advarselslamperne. Udfordringen er, at mange virksomheder lige nu kæmper en kamp på alle fronter.

Integritet og etik optager de fleste virksomheder – også i en covid-19 tid. Passer virksomhederne ordentligt på deres medarbejdere, agerer de sundhedsmæssigt forsvarligt i kontakten med kunder, er det rimeligt, at de opsiger medarbejdere, skal de udbetale udbytte, skal de modtage støtte fra hjælpepakker?

Men, det er også en kendsgerning, at når der er pres på økonomien, på organisationer og på mennesker, så skaber det et pres på integritet, etik og compliance.

”Alle advarselslamper, der kan indikere øget risiko for virksomhedskriminalitet, blinker lige nu. Der er fundamentale forandringer, stor usikkerhed, afvigelser fra normale processer koblet med krisens globale omfang,” forklarer Torben Lange, ekspert i bekæmpelse af virksomhedskriminalitet og Partner i EY. Han peger på den klassiske teori om virksomhedskriminalitet i form af ”The Fraud Triangle”, hvor der aktuelt er pres på alle tre dimensioner: Opportunity, Pressure, Rationale, og han udpeger otte aktuelle tendenser, der øger risici lige nu.

8 aktuelle tendenser som øger risikoen for virksomhedskriminalitet

Pressure

 • I virksomheder er der pres på omsætning og indtjening, flere er truet på overlevelse.
 • Den enkelte har risiko for at miste arbejdet, nogle oplever hjemsendelser og lønnedgang – bl.a. udsigt til at bonus udebliver.

Opportunity

 • For mange er processer og arbejdsgange usædvanlige, og normale kontroller ved person-/funktionsadskillelse kan være tilsidesat – fx som følge af remote working.
 • Forsyningskæder er ændret, så mange har været tvunget til at bruge nye og uafprøvede leverandører, distributionskanaler mv. – uden sædvanlig godkendelse/screening er gennemført.
 • Der er ændringer i lovgivning, som fx påvirker frister, satser, krav og anbefalinger.
 • Rejserestriktioner forhindrer normale kontrolbesøg i koncerner, og risikoen er større for non-compliance eller hvad der er værre.

Rationale

 • Ikke underligt synes mange, at de er blevet bragt i en situation, som de ikke selv er skyld i, så nogle opfatter uetisk adfærd som et ’naturligt’ og rimeligt ’forsvar’.
 • ’Hvorfor mig?’, spørger mange sig selv, og retfærdiggør at de ’skærer hjørner’.

Det er et reelt problem i globale organisationer

Udover virksomhedernes behov for at adressere de mange udfordringer som COVID-19 skaber, så er problemet med compliance og etik, at der i forvejen var plads til forbedringer. Det viser analysen EY Global Integrity Report 2020, der bygger på svar fra over 3000 ledere og medarbejdere verden over.

 • Blandt daglige ledere mener 70 %, at de kan rapportere om uetiske eller ulovlige forhold uden frygt for repressalier. Blandt medarbejdere er det blot 58 %, og det er jo netop dem, som har chancen for at rapportere når lederne træder ved siden af.
 • Blandt daglige ledere mener 67 %, at topledelsen ofte kommunikerer om vigtigheden af etik og integritet, men det mener kun 37 % af medarbejderne er tilfældet.
 • Blandt medarbejdere mener 32 %, at uetisk opførsel ofte tolereres, når de involverede er ledelse eller ’high performers’. Det samme mener 34 % blandt lederne.

”Tallene i rapporten understreger, det vi ser i vores daglige arbejde, at svagheder i de interne kontroller ofte kan kobles til organisationskultur og holdninger hos både ledere og medarbejdere. Flere af de sager, som vi helt aktuelt kigger på for danske virksomheder, tager afsæt i disse virksomheders datterselskaber rundt omkring i verden, og hvor der ved valg af leverandører samtidig indgår bestikkelse ved kick-backs, tvivlsomme byttehandler, vennetjenester eller lignende,” siger Torben Lange og fortsætter:

”Problemet er – set fra det danske hovedkontor – at når EY kontaktes, er det formentlig ikke et enkeltstående tilfælde, der involverer en enkelt medarbejder, og som rutinemæssigt er opdaget og håndteret, men noget, der aktuelt og potentielt involverer lokal ledelse på højt niveau. Det kan tillige sætte spørgsmålstegn ved økonomirapportering fra datterselskabet, hvad der reelt er foregået og hvor længe.”

Sådan kan du forebygge virksomhedskriminalitet – 6 tips

 1. Gennemgå risikostyring og compliance – er der noget, der ikke passer til en tid med forandrede risici? Skaber fokus på compliance reelt den rette adfærd i organisationen?
 2. Afdæk holdninger hos medarbejdere for at forstå, hvor de kan møde et pres og sørg for, at medarbejderne kan rapportere fortroligt uden frygt for repressalier.
 3. Tag ansvar. Når det gælder kultur, så må tone-at-the-top og lead-by-example ikke blot være tomme ord. Ledere på alle niveauer kommunikerer gennem deres adfærd.
 4. Se på årsagerne til forkert opførsel i stedet for blot at behandle symptomer. Er der noget i omgivelserne og den sociale interaktion, som skaber afsæt for uetisk adfærd?
 5. Sørg for at politikker og procedurer er på plads – ikke blot som tjekliste, men noget der reelt har indflydelse på individuel adfærd. Følg op med træning og kommunikation.
 6. Brug data til at få viden om adfærd i organisationen og identificere usædvanlige transaktioner. Ikke kun for at finde fejl, men også for at skabe indsigt og se nye muligheder.