Pressemeddelelse

10 aug. 2020 København, DK

Investorer kræver mere af ESG

For institutionelle investorer er et kritisk blik på virksomheders ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) mere reglen end undtagelsen, og for 91 pct. har de ikke-finansielle data haft væsentlig betydning for investeringsbeslutninger i løbet af det seneste år. Investorerne forventer dog endnu mere kvalitet, væsentlighed og gennemsigtighed i rapporteringen.

Pressekontakt
Carina Ohm

Head of Climate Change and Sustainability Services, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der arbejder for at styrke virksomheders indsats for bæredygtighed og samfundsansvar.

Relaterede emner Assurance

For institutionelle investorer er et kritisk blik på virksomheders ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) mere reglen end undtagelsen, og for 91 pct. har de ikke-finansielle data haft væsentlig betydning for investeringsbeslutninger i løbet af det seneste år. Investorerne forventer dog endnu mere kvalitet, væsentlighed og gennemsigtighed i rapporteringen.

Institutionelle investorer lægger flere kræfter i at evaluere og vurdere Environmental, Social and Governance (ESG) forhold, når det kommer til investeringer. Det viser rapporten EY Investor Survey 2020, der bygger på svar fra 290 globale institutionelle investorer om deres tilgang til ESG.

”År for år har vi set, at investorer har lagt stadig større vægt på den ikke-finansielle rapportering, og det har nået et niveau, hvor stadig flere investorer gør det til en integreret del af evalueringen af potentielle investeringer,” fortæller Carina Ohm, leder af Climate Change and Sustainability Services i EY, og fortsætter:

”De fleste institutionelle investorer har en struktureret og metodisk tilgang til ESG, og de kigger nøje på, hvad og hvordan virksomheden rapporterer og på den underliggende performance. Hvis der er et område, der særligt har fået øget opmærksomhed, så er det klimaforandringer og virksomhedens klimaaftryk.”

ESG i ubalance

Undersøgelsen peger dog også på, at der opstår en uoverensstemmelse mellem forventninger og rapportering. 34 pct. af investorerne er utilfredse med virksomheders rapportering om klimaforhold, og ca. 40 pct. mener, at virksomheder generelt ikke er tydelige nok i rapporteringen om governance og sociale forhold, og hvad disse kan betyde for forretningsmodellen.

”Jo større betydning investorerne tilægger den ikke-finansielle rapportering, jo mere vokser deres krav og forventninger til kvaliteten af disse data. Derfor ser vi i disse år, at virksomheder søger større ensartethed, gennemsigtighed og verifikation af ESG-nøgletal, for på den måde at imødekomme investorernes behov,” siger Carina Ohm og slutter:

”Investorer og virksomheder begynder at stille samme krav til den ikke-finansielle som den finansielle rapportering. Derefter ligger der også en opgave i at skabe en god forståelse af sammenhængen, så investorer kan vurdere alle aspekter af virksomhedens værdiskabelse.”

Læs mere: 2020 EY Climate Change and Sustainability Services Institutional Investor survey (pdf)