Pressemeddelelse

16 sep. 2020 København, DK

Hvorfor taber FinTech-partnerskaber ofte pusten?

Potentialet i samarbejde mellem FinTech startups og etablerede virksomheder i den finansielle sektor er stort for begge parter, men partnerskaberne er ofte fragmenterede og forskelle i forventninger, og kulturelle udfordringer kan stå i vejen for succes.

Pressekontakt
Hanne Kærhøg

Leder af EY's EMEIA Financial Services Markets, Partner, EY Danmark

Fokuseret på at opbygge og levere kundetransformation for finansielle virksomheder. Ivrig fortaler for diversitet, inklusion og kvinders rolle indenfor teknologi. Mor til tre.

Relaterede emner Financial Services Consulting

Potentialet i samarbejde mellem FinTech startups og etablerede virksomheder i den finansielle sektor er stort for begge parter, men partnerskaberne er ofte fragmenterede og forskelle i forventninger, og kulturelle udfordringer kan stå i vejen for succes.

Muligheden for at udvikle nye, innovative løsninger med brug af ny teknologi bringer startups og etablerede virksomheder tæt sammen i den finansielle sektor. Den form for partnerskaber bliver ofte sat i verden med høje ambitioner.

Alligevel peger erfaringer og undersøgelser på, at partnerskaber ofte løber ind i samarbejdsvanskeligheder og ikke for alvor kommer op i fart og når i mål. I en undersøgelse fra Copenhagen Fintech peger omtrent to tredjedele blandt både FinTech startups og de etablerede ’corporates’ på, at samarbejde er vitalt for innovation, men for vanskeligt i praksis.

Forskelle er en styrke, men er svære at håndtere

EY har i samarbejde med Copenhagen FinTech sat spotlight på danske FinTech partnerskaber. Resultaterne er samlet i rapporten “FinTech Partnerships – a deep dive into the Danish FinTech partnership landscape” og identificerer de udfordringer, der er vigtige at få løst, og som begge parter kan bruge som ramme for partnerskaber.

”FinTech-partnerskaber samler typisk to organisationer, der er forskellige i størrelse og kultur. Det er ofte netop forskellene, der bringer dem sammen, men det er også forskellene, der kommer på tværs,” forklarer Hanne Kærhøg, der er dansk og nordisk leder af EY’s Consulting Services for den finansielle sektor, og fortsætter:

”De mest succesfulde partnerskaber finder et fælles mindset eller en form for kulturel balance, hvor de udnytter hinandens styrker og også er meget bevidste om svaghederne, så konkrete handlinger og adfærd kan sikre samarbejdet dag-til-dag og løse udfordringer undervejs.”

Et fælles afsæt er afgørende for succes

Hos startups er der af og til en oplevelse af, at de etablerede ’corporates’ mangler forståelse for det tempo og den dynamik, de selv har, mens ’corporates’ omvendt savner en forståelse for, at der er større krav til processer og beslutningsgange fx på grund af regulative krav.

Blandt en række temaer identificerer rapporten de væsentligste, der gør, at partnerskaberne ofte støder på grund. Det handler om kultur, governance, teknisk ekspertise og fælles buy-in.

”Et fælles afsæt er afgørende for succes. Et godt råd er at tage de største kampe først - få kontrakter og aftaler på plads, afstem mål og forventninger, læg en tidsplan og få de ansvarlige sat sammen. I innovative udviklingsprojekter vil der dog altid opstå mange spørgsmål undervejs. Den erkendelse skal begge parter også afstemme og forberede sig på fra start,” lyder det fra Hanne Kærhøg.

Rapporten har en lang række cases med Optiilo og Spar Nord, Penni.io, Velliv og 2021.ai, GoAppified, Zenegy og Tryg, MyMonii, Finansforbundet og FarPay, Leneo og Danske Andels-kassers Bank, Subaio, Nordea og Crediwire, Matter, Undock, ING og Minna Technologies.

Telefon +45 25 29 38 29 Vi kan ikke rekruttere os ud af kompetenceudfordringer. Vores egne medarbejdere skal også have adgang til ny læring. Derfor er initiativer som EY Badges og EY Tech MBA helt centrale for at stimulere til livslang læring for alle

Vis materialer

  • Download FinTech Partnerships – a deep dive into the Danish FinTech partnership landscape

  • FinTech Partnerships – a deep dive into the Danish FinTech partnership landscape

    EY har i samarbejde med Copenhagen FinTech sat spotlight på danske FinTech-partnerskaber. Over seks måneder har EY interviewet ledere i både FinTech startups og i den traditionelle finansielle sektor for at få en uddybende forståelse for deres erfaringer og oplevelser med partnerskaber. Resultaterne er samlet i rapporten “FinTech Partnerships – a deep dive into the Danish FinTech partnership landscape”, der identificerer de udfordringer, der er vigtige at få løst, og som begge parter kan bruge som ramme for nye samarbejder.

    Rapporten indeholder en lang række cases med Optiilo og Spar Nord, Penni.io, Velliv og 2021.ai, GoAppified, Zenegy og Tryg, MyMonii, Finansforbundet og FarPay, Leneo og Danske Andelskassers Bank, Subaio, Nordea og Crediwire, Matter, Undock, ING og Minna Technologies.