Pressemeddelelse

8 okt. 2020 København, DK

EY sætter fokus på fysisk og mental sundhed

Den 10. oktober er World Mental Health Day, og EY sætter derfor den 9. oktober fokus på den fysiske og mentale sundhed på arbejdspladsen.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Den 10. oktober er World Mental Health Day, og EY sætter derfor den 9. oktober fokus på den fysiske og mentale sundhed på arbejdspladsen. Det handler om at være mere opmærksom på kollegers velbefindende – ikke mindst i en COVID-19 tid med meget hjemmearbejde.

World Mental Health Day sigter mod at øge opmærksomheden om den mentale sundhed, og gøre det nemmere at tale om mentale problemer. Det gælder også på arbejdspladsen, hvor fx stress og dårlig trivsel kan være svært at håndtere for den enkelte.

Men mental sundhed er mere og andet end fravær af psykiske lidelser. Det handler også om at have det godt, om at have balance i arbejdslivet og om at støtte hinanden på arbejdspladsen.  

”Jeg tror på, at trivsel smitter i en organisation, men det samme gør mistrivsel. Derfor er det så vigtigt, at vi i vores kultur og i vores ledelsesfilosofi sætter fokus på den mentale sundhed og på, hvordan vi hver især finder mening og balance i arbejdslivet,” siger Rikke Bräuner, nordisk leder for diversitet og inklusion i EY og fortsætter:

"Det kan være svært at tale om mental sundhed, men vi kan gøre en indsats for at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til at tale om både fysisk og psykiske udfordringer, og hvor ledelse handler om både hjerne og hjerte.”

Corona-isolation kræver nye fællesskaber

EY opfordrer medarbejdere til at bruge dagen som en særlig anledning til at spørge mere til hinanden, være mere opmærksomme på hinandens velbefindende og vise interesse. Samtidig er trivsel et helt centralt element i EY’s model for Transformative Leadership, som både handler om lederes adfærd og om den enkeltes udvikling.

”Det er veldokumenteret, at et stærkt formål, følelsen af meningsfuldhed og det at være en del af et fællesskab betyder noget for trivsel. Både menneskeligt, ledelsesmæssigt og forretningsmæssigt har det stor betydning i en virksomhed,” forklarer Rikke Bräuner.

Hun ser ikke mindst COVID-19 og den udbredte brug af hjemmearbejde som en særlig anledning til at sætte endnu større fokus på det mentale:

”I en tid med rigtig meget hjemmearbejde har vi ikke den samme uformelle kontakt til kolleger på kontoret over skriveborde, i møder, over en kop kaffe eller frokost. Det er en mental udfordring for os alle, og det kræver mere at holde kontakten og være tæt på hinanden virtuelt.”

Ask more. Be aware. Show interest.

I Norden lyder budskabet til EY’s mere end 7.000 medarbejdere: ”Ask more. Be aware. Show interest”. Derudover kan medarbejdere deltage i en række virtuelle sessions om mentalt velbefindende og temaer som mindfulness, trivsel og stress. Også globalt kalder EY oktober for Flextober og sætter fokus på det fleksible arbejdsliv med en serie interne webcasts med titler som ’Reboot your mind’, ’Reboot balance’, ’Reboot your body’ og ’Reboot digital wellbeing’.