Pressemeddelelse

5 nov. 2020 København, DK

Vil momslån blot udskyde konkurser?

Regeringens seneste hjælpepakke genåbner forårets momslåneordning og øger potentielt likviditeten i de små og mellemstore virksomheder med 28 mia. kr.

Pressekontakt
Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Relaterede emner Assurance COVID-19

Regeringens seneste hjælpepakke genåbner forårets momslåneordning og øger potentielt likviditeten i de små og mellemstore virksomheder med 28 mia. kr. Tilbagebetalingen udskydes til 1. november 2021, men det udskudte betalingstidspunkt fjerner i sagens natur ikke gælden.

For en del virksomheder er der fortsat pres på likviditeten, og nu genåbner muligheden for lån af tidligere betalt moms eller lønsumsafgift. De fleste virksomheder brugte ikke ordningen i foråret, hvor fokus i større grad var rettet mod kompensationsordningerne. Her ansøgte de små og mellemstore virksomheder kun om lån i denne særlige låneordning for ca. 7 mia. kr., selvom der var op mod 35 mia.kr. til rådighed.

Nu får de øvrige en ny chance for et rentefrit momslån i 2020, som kan sende godt 28 mia. kr. i øget likviditet til virksomhederne. For både første og anden del af ordningen udskydes betalingstidspunktet til 1. november 2021 i stedet for 1. april 2021.

”Man kunne frygte en række konkurser den 1. april 2021, når momslånet skulle betales tilbage, og så lige efter to momsrater den 1. marts 2021, og nu kan man så frygte, at det for nogle blot udskyder den konsekvens,” siger Kaj Glochau, partner i EY, og forsætter:

”Et rentefrit lån i et helt år er fristende, men det er et lån, og ikke en kompensationsordning, så hvis det blot lukker nogle huller her og nu, så står mange uden mulighed for at betale tilbage, og gælden forsvinder jo ikke, bare fordi virksomheden får yderligere henstand.”

Er momslån relevant for din virksomhed?

Han anbefaler, at virksomhederne opstiller et likviditetsbudget og trods de uforudselige tider ser på mulige scenarier for det kommende år.  

”Momslåneordningen er en god løsning for dem, der i en periode har behov for yderligere likviditet og arbejdskapital, men hvis problemerne stikker dybere, så vil der også være behov for at se på omkostningsreduktion, forretningsmodel og andre forhold, og også ultimativt om virksomheden kan overleve på sigt.”

Kaj Glochau peger også på risikoen for ledelsesansvar, hvis en virksomhed stifter ny gæld på et tidspunkt, hvor det burde være klart for ledelsen, at den nye gæld aldrig vil kunne betales tilbage.

Virksomheder, der ansøgte om lån i foråret, vil ikke kunne søge igen.

Læs mere om Moms- og lønsumsafgiftslåneloven.