Pressemeddelelse

9 feb. 2021 København, DK

EY skruer højt op for klimaambitionerne

EY lancerer nu globalt en ambition, der skridt for skridt frem mod 2025 skal reducere virksomhedens CO2-udledning.

Pressekontakt
Jan M. Huusmann

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY i Danmark. Leder af Tax & Law i Danmark og medlem af EY’s Regional Leadership Team

Passion for forretning, skat og digital transformation. Far til to.

Med et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 40 pct., særligt gennem færre flyrejser og køb eller investeringer i bæredygtig energi, øger EY nu indsatsen for at sætte et mindre klimaaftryk globalt. Flere tiltag skal drive udviklingen i EY frem mod ’net zero’ i 2025.

EY lancerer nu globalt en ambition, der skridt for skridt frem mod 2025 skal reducere virksomhedens CO2-udledning. Det gælder både mål om en reduktion af direkte og indirekte klimapåvirkning og mål om at fjerne eller kompensere den resterende udledning. Samtidig omfatter det også krav til leverandører og tiltag, der kan hjælpe EY’s kunder i en bæredygtig omstilling.

Det overordnede mål er en 40 % reduktion med regnskabsåret 2018/19 som baseline og frem mod 2024/25. Der er syv overordnede elementer i EY’s ambition. EY vil:

  • Reducere udledning fra transport, særligt fra flyrejser, med 35 pct.
  • Reducere strømforbrug på kontorer og kun købe bæredygtig energi. 
  • Gøre brug af såkaldte ‘virtual power purchase agreements’ (PPA), der skaber ny bæredygtig energi.
  • Give EY-medarbejdere mulighed for at beregne og reducere klimapåvirkningen i det daglige arbejde for kunder. 
  • Gøre brug af metoder og teknologier, der reducerer eller fjerner udslip af CO2.
  • Investere i nye services og løsninger, der kan hjælpe virksomheder med at mindske CO2-udledning og blive mere bæredygtige.
  • Stille krav om, at 75 pct. af de største leverandører har sat ’Science Based Targets’ for reduktion inden 2025.

”EY har sat en ambitiøs målsætning, fordi det bliver stadig mere klart, at der er behov for en større indsats for at undgå en klimakatastrofe. Derfor har vi globalt sat en ny udfordring, så vi skal gå længere og gå hurtige, når det gælder bæredygtighed,” siger Jan Huusmann, adm. direktør i EY.

Flyrejser står for den største udledning

Særligt flyrejser er en kilde til CO2-udledning for en global konsulentvirksomhed. For EY i Danmark udgjorde det i 19/20 næsten tre gange så meget som udledning fra strøm og varme til kontorer – trods en reduktion på 38 pct., primært på grund af fire måneder med nedlukning og restriktioner i regnskabsåret, der sluttede 30. juni.

”COVID-19 skaber helt indlysende en reduktion i CO2-udledning fra flyrejser, men vi kigger længere frem og forhåbentlig med muligheden for at rejse igen indenfor en overskuelig fremtid. Vi får dog brug for at holde fast i mange af de digitale løsningsmuligheder, vi har vænnet os til nu, for at nå vores mål,” siger Jan C. Olsen, CEO i EY.

Globalt har EY’s ambitioner flere elementer. Udover reduktion skal den øvrige udledning klimakompenseres, og det er tilbagevirkende fra 2020. Således havde EY globalt et mål om at være ’carbon neutral’ i 2020 og nå ’carbon negative’ i 2021. Det sker både gennem energikøb, klimakompensation, investering i energi gennem ’Power Purchase Agreements’ samt andre tiltag, der sigter mod at reducere det samlede klimaaftryk. EY vil som en del af ’Science Based Targets initiative’ nå videnskabeligt baserede mål i forhold til  Paris-aftalens mål om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader.

EY i Danmark besluttede ved udgangen af 2020 at dække sit samlede danske strømforbrug for 2020 og fremadrettet med vedvarende energi. Helt konkret dækkes 100 % af EY’s elvolumen dermed af oprindelsesgarantier fra vedvarende energikilder i tråd med EU Renewables Directive.

Sideløbende fortsætter EY arbejdet for at reducere det samlede energiforbrug på sine danske kontorer, bl.a. ved indflytning i mere energirigtige bygninger med færre kvadratmeter.

EY i Danmark reducerede den samlede CO2-udledning i regnskabsåret 2019/2020 med 31 pct., hvor bl.a. et nyt domicil medvirkede til reduktion af udledning fra kontorer, mens den største reduktion skyldtes færre flyrejser på grund af restriktioner og nedlukning.