Pressemeddelelse

11 mar. 2021 København, DK

Vækst og bæredygtighed smelter sammen

Der er en nødvendighed i bæredygtighed, men også et enormt forretningsmæssigt potentiale.

Pressekontakter
Søren Smedegaard Hvid

Statsautoriseret revisor og Partner i EY. Direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark.

Revisor, Partner og direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark. Højt energiniveau, nytænkende, relationsskabende og familiefar. Top dedikeret, vellidt og professionel i alt han foretager sig.

Lars Fermann

Head of Climate Change and Sustainability Services, ESG Assurance Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på ESG-assurance og vigtigheden af at have konsistente og præcise data til rådighed i beslutningstagningen.

Der er en nødvendighed i bæredygtighed, men også et enormt forretningsmæssigt potentiale. Hvis danske virksomheder kan skabe et forspring, så står de med et stærkt kort i den globale konkurrence. Samtidig vil behovet for klimateknologi og velfærdsteknologi åbne et kæmpe potentiale for danske løsninger i udlandet. Men hvis de forudsigelser skal holde stik, så skal bæredygtighed højere på dagsordenen, og vi skal have flere globale vækstsucceser, der baner vejen.

Der er danske virksomheder, der er nået langt, og som imponerer globalt, når vi taler om bæredygtighed, og der er mange spændende og innovative løsninger, som har et dansk afsæt. Alligevel er der lang vej igen. Det skyldes både, at klimaudfordringen er enorm og bliver stadig mere akut, og at potentialet tilsvarende nok er langt større, end vi kan ane i dag.

I vækstkonkurrencen EY Entrepreneur Of The Year har vi været tæt på danske vækstvirksomheder og deres initiativrige ejere gennem 24 år. Sidste år så vi et rekordstort antal virksomheder, i alt var det 1634, der kunne leve op til konkurrencens krav. Vi taler om ejerledede virksomheder med en vækst i omsætning på over 15 pct. og med over 20 ansatte, og hvor omsætningen spænder fra et tocifret millionbeløb i de mindste til over en milliard for de største.

Er vækstdynamoerne mere end økonomisk bæredygtige?

Hvordan afspejler klimadagsordenen og forretningspotentialet sig, når vi kigger på vækst-Danmark. Helt overordnet ser vi vækstvirksomheder på fire niveauer, når vi taler bæredygtighed.

1. Bæredygtighed er en central del af selve forretningsmodellen

Vi begynder at se virksomheder, hvor bæredygtighed er selve forretningsmodellen. Det kan være indenfor energi, fx solenergi eller typisk underleverandører til vindindustrien, indenfor cleantech eller life sciences. Det kan altså enten handle om klima, eller om et ’purpose’, der er knyttet op til nogle af FN’s Verdensmål og centrale udfordringer med sygdom og sundhed.

2. Bæredygtighed er en integreret del af virksomhedens strategi og drift

Vi ser også vækstvirksomheder, der ser bæredygtighed som en vigtig faktor og med det afsæt nytænker væsentlige dele af deres forretning. Det kan være produkter eller i produktionen, i forhold til supply chain, fx transport, lager, distribution, leverandører mv. Det kan også være handels- eller servicevirksomheder, hvor bæredygtighed er strategisk og operationelt centralt.

3. Bæredygtighed er vigtigt, men ikke en central faktor og behandles mere ad hoc

Vi ser også en række vækstvirksomheder, som har mere begrænset fokus på bæredygtighed og måske kun har taget få skridt. Det er måske ikke så centralt i netop deres branche, de oplever måske i mindre grad et pres fra kunder, medier og samfundet generelt, og de har måske færre ressourcer internt som kan drive en omstilling og processer med mål og rapportering.

4. Bæredygtighed er en perifer faktor, der ikke har synderlig bevågenhed

Der er vækstvirksomheder, hvor bæredygtighed har meget lav opmærksomhed eller slet ikke. Det kan være virksomheder, der nok har fokus på det nære miljø og lokale erhvervsklima, men ikke i bredere forstand. Bæredygtighed og samfundsansvar er måske knyttet op på velgørenhed, et sponsorat eller lignende, men ses ikke som en forretningsmæssig risiko eller mulighed.

Hvad siger vækstvirksomhederne selv?

Er lokalt engagement, bæredygtighed og samfundsansvar på dagsordenen? De mest udførlige data har vi fra 2019, men de bekræftes også i en stikprøve fra 2020. Her svarer en femtedel (21 pct.) at det i ’meget høj grad’ er på dagsordenen, 40 pct. svarer ’i høj grad’, mens 31 pct. angiver ’i nogen grad’. En mindre gruppe har enten ’lavt’ fokus (6 pct.) eller ’slet ikke’ (1 pct.) samfundsansvar på dagsordenen.

Hvis vi spørger specifikt til FN’s Verdensmål blandt danske vækstvirksomheder, så er det under en femtedel (18 pct.), der i ’meget høj grad’ eller ’i høj grad’ har disse på dagsordenen. 27 pct. har ’i nogen grad’, mens et flertal (55 pct.) svarer ’i lav grad’, ’i meget lav grad’ eller ’ved ikke’.

Midt i travlheden, midt i succesen, så forekommer det, at der stadig er mange, der kæmper med at få initiativer koblet til virksomhedens formål og strategi, så det er forretningsmæssigt relevant. Det er også en udfordring at få en systematik og struktur, som er afstemt i forhold til virksomhedens størrelse, kompleksitet og ambitioner.

Vi sætter pris på bæredygtighed

I EY Entrepreneur Of The Year mærker vi dog tydeligt, at bæredygtighed får øget opmærksomhed. Der er stadig flere virksomheder, der ser arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar som en unik mulighed for at styrke kerneforretningen. Det kan være ved at differentiere sig, fx gennem en særlig grøn profil. Det kan være ved at reducere omkostninger ved fx at reducere energiforbrug eller mindske sygefravær. Og endeligt kan det være en del af sund risikohåndtering, når virksomheder fx sætter fokus på at minimere risici for børnearbejde i leverandørkæden.

Derfor har vi i år valgt at tilføje en pris for ’sustainability’ i EY Entrepreneur Of The Year. Prisen uddeles for første gang i år og sigter mod vækstvirksomheder, hvor bæredygtighed er en integreret del af virksomhedens forretning og af særlig betydning for dens udvikling.

Vi tror på, at vækst og bæredygtighed rykker tættere sammen, og vi glæder os til at se mange flere succesfulde danske virksomheder, som gør bæredygtighed til forretning og forretningen mere bæredygtig. Det overordnede formål med EY Entrepreneur Of The Year er at hylde rollemodeller og inspirere til entrepreneurskab, innovation og vækst. Vi håber, at vi også kan være med til at inspirere endnu flere danske virksomhed på rejsen mod en bæredygtig fremtid.

Kom med til årets finale!

Se hvem der vinder denne om mange andre prisen ved den virtuelle landskåring i EY Entrepreneur Of The Year 2020 den 18. marts 2021. Alle er velkomne til at deltage i denne online event.