Pressemeddelelse

16 aug. 2021 København, DK

Danske selskaber havde fremgang i et corona-år – men der er store regionale forskelle

Af de godt 230.000 selskaber, som har indlevereret deres årsrapport i perioden 1/2-21 til 31/7-21, har 34 % realiseret et underskud, men det er færre end i fjor.

Pressekontakt
Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Relaterede emner COVID-19 Assurance

Af de godt 230.000 selskaber, som har indlevereret deres årsrapport i perioden 1/2-21 til 31/7-21, har 34 % realiseret et underskud, men det er færre end i fjor, selv om flere brancher – især oplevelsesindustrien – har været hårdt ramt af corona-nedlukninger. Der er store regionale forskelle, idet hele 38 % af selskaberne fra Region Hovedstaden havde realiseret underskud, hvorimod kun 30 % af selskaberne i Region Syddanmark var i rødt.

Der var 231.266 selskaber der indberettede deres årsrapporter til Erhvervsstyrelsen i perioden 1/2-21 til 31/7-21 og langt hovedparten var 2020-regnskaber. Undervejs i 2020 frygtede mange et decideret blodbad – og frygten blev større, efterhånden som corona-restriktionerne tog til i varighed og styrke. Nu viser en analyse af de mange årsrapporter, at det rent faktisk gik modsat, til trods for at en række hårdt ramte brancher har trukket ned på gennemsnitstallene.

34% af selskaberne udviste underskud, mod 37 % i fjor, og mere end halvdelen af selskaberne (53 %) viste rent faktisk en positiv udvikling på bundlinjen – dvs mindre underskud eller større overskud end i fjor.

”Hjælpepakkerne har helt sikkert medvirket til at det ikke gik så galt som frygtet” siger Kaj Glochau, Partner i EY, ”men der har også været andre forhold, for hjælpepakkerne har langt fra kompenseret virksomhederne 100 %”.

”Restriktionerne har ramt oplevelsesøkonomien hårdt, men jeg tænker at forbrugerne har kompenseret ved at efterspørge flere varer og services i andre brancher” siger Kaj Glochau, og fortsætter, ”og så tror jeg også, at når der er en generel krisestemning som vi så det gennem 2020, så vil mange virksomheder reagere ved at være ekstra opmærksomme i deres løbende økonomistyring”.

Der er store forskelle mellem de enkelte regioners virksomheder:

  Andel med underskud Andel med positiv udvikling
Region Hovedstaden 38 % 52 %
Region Midtjylland 31 % 54 %
Region Nordjylland 31 % 54 %
Region Sjælland 33 % 54 %
Region Syddanmark 30 % 54 %
Total 34 % 53 %

”Det er bemærkelsesværdigt, at der er langt flere underskudsvirksomheder i Region Hovedstaden end der er i Region Syddanmark” siger Kaj Glochau, og peger på at en medvirkende årsag kan være, at der er relativt mange små selskaber uden særlig aktivitet i Region Hovedstaden.

Det viser sig nemlig, at de store selskaber (størrelse måles her på selskabets lønudgift) har klaret sig markant bedre end de små:

Lønudgift (kr.) Andel med underskud Andel med positiv udvikling
0 36 % 53 %
1 - 999.999 36 % 51 %
1.000.000 - 4.999.999 26 % 55 %
Over 5.000.000 - 21 % 57 %
Total 34 % 53 %

Det faktum at store selskaber har klaret sig bedre end de små, ses også når der analyseres på andele af virksomheder med underskud i de enkelte regioner:

Lønudgift (kr.) 0 1-999.999 1.000.000 - 4.999.999 Over 5.000.000 I alt
Region Hovedstaden 40 % 39 % 33 % 26 % 38 %
Region Midtjylland 33 % 33 % 22 % 17 % 31 %
Region Nordjylland 33 % 34 % 20 % 15 % 31 %
Region Sjælland 35 % 35 % 24 % 19 % 33 %
Region Syddanmark 32 % 33 % 21 % 18 % 30 %
Total 36 % 36 % 26 % 21 % 34 %

”Ved at undlade de små selskaber helt uden lønomkostninger fra analysen, og primært fokusere på de større, giver analysen bedre viden om udviklingen i de selskaber, som er vigtige for samfundet og lokalområdet” siger Kaj Glochau, og konstaterer, at her er underskudsandelen heldigvis mindre, men fortsat med væsentlige forskelle mellem regionerne.