Pressemeddelelse

5 okt. 2022 København, DK

Færre og færre danske virksomheder kører med underskud

Danske virksomheder er i fremgang, viser en gennemgang af alle virksomhedernes regnskaber. Flere danske virksomheder er gået fra underskud til overskud i løbet af det seneste år og fortsætter trenden.

Pressekontakt
Kaj Glochau

Partner, statsaut. revisor

Rådgivning i øjenhøjde - med en kommerciel og pragmatisk tilgang.

Relaterede emner Assurance

Danske virksomheder er i fremgang, viser en gennemgang af alle virksomhedernes regnskaber. Flere danske virksomheder er gået fra underskud til  overskud i løbet af det seneste år og fortsætter trenden.

Virksomhederne i Danmark kom ud af det seneste regnskabsår med succes.

En gennemgang af de over 240.000 seneste årsrapporter for danske selskaber lavet af EY viser, at 31,9 % af dem har et realiseret underskud, og det er et fald i forhold til året før, hvor 34,1 % leverede underskud.

Selvom Corona har spillet ind i de seneste regnskaber, har forbrugerne brugt pengene i brancher, der ikke har været så hårdt ramt.

”Det er en meget positiv udvikling for de danske virksomheder. Restriktionerne i starten af 2021 gav ikke virksomhederne den bedste start på året, hvor specielt oplevelsesøkonomien og detailhandlen blev meget hårdt ramt, men forbrugerne har i stedet købt varer og services i andre brancher,” siger Kaj Glochau, partner og statsautoriseret revisor i EY.

Hjælpepakkerne har gjort, at det ikke gik så galt som frygtet, men de har langt fra kompenseret virksomhederne 100 %.

Han mener, at det i høj grad er virksomhedernes måde at agere, når en krise lurer i horisonten, der har hjulpet til de gode tal.

”Når der hersker en generel krisestemning, som det var tilfældet gennem det meste af 2021, vil mange virksomheder gennemgå deres økonomi for at se, hvordan pengene bliver brugt, og hvor der kan optimeres. Vi har derfor set en strammere økonomistyring, som viser flere sorte tal på bundlinjen.”

Udviklingen er ikke en ny tendens. Sidste år havde 34 procent underskud, mens tallet for året før var 37 procent.

Hovedstaden halter

Der er dog forskel på, hvor mange virksomheder med underskud, der er. Mest bemærkelsesværdigt er virksomhederne i Region Hovedstaden.

Her er det 36,3 procent af virksomhederne, der har røde tal for året. Regionen mest næstflest er Sjælland, hvor 30,7 procent har haft underskud. Og den store forskel er noget, der stikker ud.

”Det er bemærkelsesværdigt, at der er langt flere underskudsvirksomheder i Region Hovedstaden end der er i Region Syddanmark. Én af de medvirkende årsager kan være, at der er relativt mange selskaber i oplevelsesindustrien og i detailhandlen i Region Hovedstaden,” siger Kaj Glochau.

 

  Andel med underskud Andel med positiv udvikling
Region Hovedstaden 36,3 % mod 38,5 % sidste år 58 % mod 52 % sidste år
Region Midtjylland 28,8 % mod 31,3 % sidste år 59 % mod 54 % sidste år
Region Nordjylland 28,4 % mod 30,9 % sidste år 58 % mod 54 % sidste år
Region Sjælland 30,7 % mod 33,2 % sidste år 57 % mod 54 % sidste år
Region Syddanmark 28,2 % mod 29,9 % sidste år 59 % mod 54 % sidste år
Total 31,9 % mod 34,1 % sidste år 58 % mod 53 % sidste år

De store selskaber (størrelse måles her på selskabets lønudgift) har lige som i fjor klaret sig markant bedre end de små: (Tal i parentes er fra i fjor)

Lønudgift (kr.) Andel med underskud Andel med positiv udvikling
0 35 % (36 %) 59 % (53 %)
1 - 999.999 32 % (36 %) 57 % (51 %)
1.000.000 - 4.999.999 23 % (26 %) 57 % (55 %)
Over 5.000.000 - 18 % (21 %) 60 % (57 %)
Total 32 % (34 %) 58 % (53 %)

Det faktum at store selskaber har klaret sig bedre end de små, ses også når der analyseres på andele af virksomheder med underskud i de enkelte regioner:

Lønudgift (kr.) 0 1-999.999 1.000.000 - 4.999.999 Over 5.000.000 I alt
Region Hovedstaden 40 % 35 % 29 % 22 % 36 %
Region Midtjylland 31 % 29 % 20 % 15 % 29 %
Region Nordjylland 31 % 29 % 19 % 14 % 28 %
Region Sjælland 34 % 31 % 21 % 15 % 31 %
Region Syddanmark 31 % 29 % 18 % 14 % 28 %
Total 35 % 32 % 23 % 18 % 32 %

”Ved at undlade de små selskaber helt uden lønomkostninger fra analysen, og primært fokusere på de større, giver analysen bedre viden om udviklingen i de selskaber, som er vigtige for samfundet og lokalområdet,” siger Kaj Glochau, og konstaterer, at her er underskudsandelen heldigvis mindre, men fortsat med væsentlige forskelle mellem regionerne.

Kilde: Erhvervsstyrelsen, 240.047 regnskaber indrapporteret til Erhvervsstyrelsen fra februar til og med juli 2022.