plants growing

Din Virksomhed, december 2019

Læs om de ting, du skal huske inden jul, og du kan få et overblik over reglerne for frivillig indbetaling af selskabsskat. Vi har endvidere igen sat fokus på den nye ferielov, hvor du denne gang kan få styr på reglerne om indefrysning af feriepenge.
Du kan herudover blive klogere på de nye momsregler for hhv. fast ejendom og EU-varehandel, og du kan læse om, hvad din virksomhed kan gøre, hvis konjunkturerne vender.

Indhold i denne udgave:

Ting man skal huske inden jul

Julen står for døren, og dermed også udløbet af indkomståret 2019. Men inden julefreden sænker sig, har vi udarbejdet en huskeliste, som du bør kigge på. 
 

Sidste frist for frivillig indbetaling af selskabsskat for indkomstår 2019

Vær opmærksom på at den sidste frist for indbetaling af frivillig aconto skat for selskaber for indkomstår 2019 er den 1. februar 2020.
 

Nye momsregler på vej med stor økonomisk betydning for ejendomsbranchen

Skatteministeriet har foreslået en ændring i momsloven, der medfører, at investeringsgoder herunder fast ejendom omfattes af reglerne om udtagning.
 

Den nye ferielov – håndtering af indefrysningsperioden

Den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020. Inden da er mange virksomheder imidlertid nødt til at tage stilling til en række forhold i forbindelse med overgangsordningen fra den gamle ferielov til den nye.
 

Nye momsregler gældende fra 1. januar 2020 for EU-varehandel

Folketinget har 28. november 2019 vedtaget et lovforslag, der implementerer nye momsregler i EU ved handel med virksomheder i andre EU-lande. Reglerne gælder i alle EU-lande pr. 1. januar 2020.
 

Hvad kan du gøre, hvis konjunkturerne vender?

Arbejdskapital og pengebindinger har erfaringsmæssigt ikke stort fokus, når der er fuld fart på væksten, men det er oplagt at kigge på mulighederne – både i medgang og i modgang. Ved at nedbringe pengebindingerne kan virksomheder frigive kapital til investeringer. Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis konjunkturerne vender.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os