plants growing

Din Virksomhed, december 2021

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Ting man skal huske inden jul og udløbet af indkomståret 2021

Julen står for døren, og dermed også udløbet af indkomståret 2021. Men inden julefreden sænker sig, er der et par ting, som du bør kigge på. 

Overførsel af ferie

Ved overgangen til den nye ferielov er der mange, der er i tvivl om de nye regler vedrørende overførsel af ferie. Få et overblik over de gældende regler.

Skærpet momskontrol af EU-handel

Rigsrevisionens beretning fra november 2021 forventes at medføre et øget kontrolfokus fra Skattestyrelsen vedrørende korrekt håndtering af salg på tværs af landegrænser samt korrekt og fuldstændig indberetning til ”EU-salg uden moms”. 

Præsentation af modtagne og tilbagebetalte COVID-19-kompensationer

Som hovedregel skal COVID-19-kompensationer regnskabsmæssigt behandles på samme måde som offentlige tilskud, men der er visse særlige forhold at tage højde for. Håndteringen af såvel modtagne som tilbagebetalte kompensationsbeløb vil være en gængs problemstilling i mange årsregnskaber for 2021. 

Ændringer i dansk lovgivning på regnskabsområdet i 2022

I 2022 er der udsigt til to lovforslag, som får betydning for de nugældende regler på regnskabsområdet. Ændringerne vedrører bl.a. forlænget indberetningsfrist for årsrapporten, øget revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen, skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og øget digitalisering af bogføringsprocesserne. 

Behandling af skattekontoen i regnskabet

Mange virksomheder har på grund af den særlige COVID-19-situation fået et større indestående på deres skattekonto. Det afføder spørgsmål om, hvordan indestående beløb skal præsenteres i årsregnskabet, herunder om de må modregnes i skyldige skattebeløb. 

Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22

Vores populære regnskabspublikation, Indsigt i årsregnskabsloven, er nu udgivet i en ny udgave – 2021/22-udgaven (8. udgave), som ligger klar i både en trykt og elektronisk udgave. Publikationen er blevet opdateret med vores seneste viden samt nye fortolkninger og vejledninger, som er opstået i løbet af det forgangne år. Få et overblik over de væsentligste ændringer i dette års udgave, se hvordan du får fat i et eksemplar og læs, hvordan du fremadrettet får mere indsigt i publikationen, Indsigt i årsregnskabsloven. 

Se oversigt over aktuelle webcasts

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os