plants growing

Din Virksomhed, december 2022

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Ting man skal huske inden jul og udløbet af indkomståret 2022

Julen står for døren, og dermed også udløbet af indkomståret 2022. Men inden julefreden sænker sig, er der et par ting, som du bør kigge på.
 

Selskabs køb af en fordring kan medføre beskatning af hovedaktionæren

Overdragelse af en fordring til et selskab, kan medføre beskatning af hovedaktionæren. Beskatningen kan indtræde, hvis debitor på den overdragne fordring, er nærtstående med hovedaktionæren.
 

Successionsrækkefølger er et brugbart instrument i generationsskifter

Successionsrækkefølger er et unikt værktøj, og er især relevant, hvor aktiver ønskes båndlagt igennem generation uden anvendelse af fonde. 
 

Fremrykket udnyttelse af anskaffelsessummen på aktier ved tilflytning

Ved tilflytning til Danmark kan udnyttelsen af anskaffelsessummen fremrykkes – dermed opnås en likviditetsmæssig fordel for hovedaktionæren.

En smartere byggebranche gør Dalux bedst til vækst i Danmark

Dalux vinder hovedprisen ved EY Entrepreneur Of The Year 2022. Det gør de bl.a. på baggrund af deres imponerende vækst og globale udrulning. Entrepreneurerne bag skal nu repræsentere Danmark ved den internationale finale i Monaco. 
 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os