plants growing

Din Virksomhed, januar 2023

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Ny afgørelse giver nye reparationsmuligheder for ulovlige aktionærlån

Ulovlige aktionærlån medfører udbyttebeskatning for hovedaktionæren. Det er ikke muligt at undgå skatten, men tilbagebetalingsforpligtelsen kan undgås ved reparation. En ny afgørelse giver nu også mulighed for at reparere ulovlige aktionærlån i et selskab, som ikke ejes direkte af hovedaktionæren.


Ændrer kontoret sig i takt med din måde at arbejde?

Vidste du, at du rent faktisk kan gøre det til en god forretning at tilpasse arbejdspladsen til denne nye normal inden for kontorarbejde? Både i form af større tilfredshed hos eksisterende medarbejdere, højere attraktivitet for de bedste talenter – og ikke mindst kroner og øre sparet. 


Forringelse af afskrivningsmulighederne på bygninger og installationer

Afskrivningssatsen for bygninger m.v. erhvervet den 1. januar 2023 eller senere nedsættes fra 4 % til 3 % svarende til en forventet levetid på ca. 33 år. Den nedsatte afskrivningssats gælder også for tilbygning og forbedring af bygninger, som er gennemført den 1. januar 2023 eller senere. 
 

Udskydelse af tidsplanen for implementering af digital bogføring

Erhvervsstyrelsen har den 13. december 2022 annonceret udskydelse af ikrafttrædelse af krav til digitale standard bogføringssystemer. Tidsplanen for implementering af digital bogføring er sat i bero på ubestemt tid. Vi har ajourført vores artikel om den nye bogføringslov med tilgængelig viden og vejledning.


EU foreslår en digitalisering og effektivisering af momssystemet

EU-Kommissionen har fremsat forslag til ændring af momssystemet for at øge digitaliseringen af momsindberetninger m.v. Virksomheder bliver fx forpligtet til at anvende e-fakturering baseret på en fælleseuropæisk standard for leverancer inden for EU.


Indsigt i årsregnskabsloven 2022/23

9. udgave af publikationen er udgivet, og den er opdateret med lovændringer og en række nye fortolkninger og problemstillinger. Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer med fortolkning af loven. Publikationen lanceres i år som en ren digital publikation, som i ét samlet værk indeholder de relevante værktøjer til årsrapporter efter årsregnskabsloven. 
 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os