plants growing

Din Virksomhed, juni 2022

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Hvornår vil din virksomhed beskatte coronakompensation?

Senest 30. juni 2022 skal du tage stilling til, hvornår din virksomhed skal beskattes af modtaget lønkompensation, kompensation for faste omkostninger, og kompensation til selvstændige for omsætningstab. 


Behandling af indefrosne feriemidler i regnskabet

Den nye sats for indeksering af feriemidler er nu blevet fastsat. For perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 er satsen 2,1 % p.a. Læs mere om denne indeksering og hvad man som virksomhed ellers skal være opmærksom på ved den regnskabsmæssige behandling af de indefrosne feriemidler. 

Ændring af beregningsgrundlag for beskatning af leaset firmabil

Skattestyrelsens praksis vedrørende beskatning af leasede firmabiler, der stilles gratis til rådighed for ansatte, er blevet underkendt i en byretssag. Skattestyrelsen har derfor sendt udkast til styresignal i høring. 


Hvilke kompetencer giver den mest effektive bestyrelse?

Det at have bestyrelsens faglige kompetencer beskrevet, er en af grundforudsætningerne for en vellykket bestyrelsesrekruttering. Det er dog ofte de oversete, langt vigtigere personlige kompetencer, som får betydning, når et nyt bestyrelsesmedlem skal findes.


Behandling af udbytteindtægter i regnskabet

Udbytteindtægter fra kapitalandele behandles forskelligt i regnskabet afhængigt af den valgte regnskabspraksis for kapitalandelene. Efter indre værdis metode gælder der fx et særligt samtidighedsprincip, som under visse betingelser giver mulighed for at udlodde udbytte hele vejen op igennem en koncern i det samme år.


Udbetalingsgrænsen på skattekontoen nedsættes til 200.000 kr.

Med virkning fra 15. juni 2022, nedsættes udbetalingsgrænsen på skattekontoen til 0 kr., såfremt virksomhedens udbetalingsgrænse er højere end 200.000 kr. Ændringen følger af et lovforslag, der er vedtaget 9. juni 2022.


Fristudskydelsen for indberetning af årsrapporter er vedtaget

Det ligger nu fast, at fristen for 2021-årsrapporterne udskydes med 1 måned – fra 31. maj 2022 til 30. juni 2022. Som forventet, vedtog Folketinget den 19. maj 2022 det lovforslag, som vedrører udskydelse af selskabers frist for at indberette årsrapporten – gældende for både 2021-årsrapporten og årsrapporterne derefter. 


Frist for obligatorisk transfer pricing-dokumentation nærmer sig

Fristen for indsendelse af transfer pricing-dokumentationen for regnskabsår med afslutning december 2021 er 29. august 2022. Manglende overholdelse af indsendelseskrav, frist og indhold medfører, at de danske skattemyndigheder vil være berettiget til at foretage en skønsmæssig vurdering af prisfastsættelsen af de koncerninterne transaktioner. 

Rekordmange virksomheder vækster, viser foreløbige tal

Ovenpå Corona formåede rekordmange virksomheder at vækste deres forretning i 2020. Men nu ser det ud til, at de danske virksomheder har reddet videre på den økonomiske bølge. Rekordmange ser ud til at vækste, viser de foreløbige opgørelser af de danske virksomheders regnskaber, som bliver lavet i forbindelse med EY Entrepreneur Of The Year 2022. 

Se oversigt over aktuelle webcasts

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os