plants growing

Din Virksomhed, marts 2021

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Indhold i denne udgave:

Hjælpepakker med forbedringspotentiale

Den 11. marts 2020 blev Danmark blev lukket ned, og dagen efter blev der vedtaget gennemgribende ændringer i epidemiloven, hvilket bl.a. indebar, at statens fulde erstatningspligt blev ophævet. I stedet blev der etableret en række hjælpepakker, som nu har vist sig utilstrækkelige på en række områder. Få en gennemgang af udfordringerne med hjælpepakkerne.


Nye momsregler ved fjernsalg træder ikraft 1. juli 2021

De nye regler betyder blandt andet, at danske virksomheder kan nøjes med at lade sig registrere i Danmark via en særlig registrering hos de danske skattemyndigheder for levering af varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande. Skatteministeriet har oplyst, at registrering kan ske fra 1. april 2021. Få et overblik over reglerne.


Der er ikke fradrag for importmoms af leasingaktiver

Virksomheder, der importerer leasingaktiver, har som udgangspunkt ikke adgang til momsfradrag for den betalte importmoms, da leasingtager ikke har en ejers råderet over aktivet eller har haft omkostninger til anskaffelse af aktivet, som kan anses som en generalomkostning for leasingtager. 


Syv danske vindere kåret i EY Entrepreneur Of The Year

European Energy er EY Entrepreneur Of The Year i Danmark 2020 og skal repræsentere de danske farver ved EY World Entrepreneur Of The Year 2021. Årets Ærespris gik til Mads Kann-Rasmussen og VKR Gruppen. I alt blev syv vindere kåret ved den virtuelle landsfinale. 


Forenklinger af elafgiftsrefusion fra 1. januar 2021

Folketinget har fra årsskiftet ændret reglerne for godtgørelse af elafgift. De nye regler giver væsentlige administrative forenklinger samt en højere godtgørelse af afgift på elektricitet anvendt til rumvarme, opvarmning af varmt brugsvand og komfortkøling. Få indsigt i reglerne.


Ændrede regler om beskatning af fri bil pr. 1. juli 2021

Folketingets partier indgik i december 2020 aftale om en grøn omstilling af vejtransporten for at nedbringe CO2-udledningen. En del af ændringerne er en tilpasning af beskatningen af værdien af fri bil, der træder i kraft den 1. juli 2021. Læs mere om beskatning af fri bil.


Må du informere om en medarbejders Covid-smitte?

Må arbejdsgiveren informere om, at en given medarbejder er smittet med Covid-19? Spørgsmålet er endnu uafklaret i retspraksis, men hensynet til at opspore, minimere og stoppe smitten samt sikre en sikker arbejdsplads vil formentlig betyde, at det er lovligt. 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os