plants growing

Din Virksomhed, marts 2022

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Skattemæssig optimering 2021

Der er i indkomståret 2021 en række særregler, som kan være med til at optimere den skattepligtige indkomst. Forskellige typer omkostninger og investeringer kan behandles forskelligt skattemæssigt, og der skal i flere tilfælde tages stilling til, om der ønskes et ekstra fradrag eller, om der i stedet skal ske straksafskrivning. Få et overblik over de skattemæssige optimeringer.


Nyt om momsfradrag for bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder

Skattestyrelsen har i tre år overvejet konsekvenser af en Landsskatteretsafgørelse fra januar 2018. I december 2021 offentliggjorde Skattestyrelsen et styresignal om ændret praksis og mulighed for genoptagelse af moms. Læs mere om den nye praksis vedrørende øget momsfradrag når bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder leaser biler.


Hvordan kan en bestyrelsesevaluering styrke din virksomhed?

Bestyrelsesevalueringer er for mange virksomheder blevet et fast implementeret værktøj til understøttelse af bestyrelsesarbejdet. Få et overblik over hvad en bestyrelsesevaluring kan skabe af værdi for din virksomhed.


Nye regler om opkrævning af dækningsafgift fra 2022

Omlægningen af dækningsafgiften fra og med 2022 betyder, at opkrævning skal ske på baggrund af foregående års offentlige grundværdi og ikke længere af ejendommens forskelsværdi. De nye regler medfører stigninger på helt op til 30% for nogen erhvervsejendomsejere. Bliv klogere på hvad ændringen af dækningsafgiften har af konsekvenser.


Lagerbeskatning af investeringsejendomme

Lagerbeskatningen vil udgøre en radikal ændring af den skattemæssige behandling af ejendomme i Danmark væk fra det realisationsprincip - beskatning i forbindelse med afståelse - som vi kender i dag. Læs mere om lagerbeskatning og konsekvenserne for branchen.


De 10 vigtigste danske regnskabsnyheder

Regnskabssæsonen er i fuld gang, og selvom 2021 allerede kan synes langt væk, er der en række regnskabsnyheder derfra, som det er værd at være opmærksom på for de igangværende regnskaber. Få her et overblik over de 10 vigtigste.


Behandling af en låneomlægning i regnskabet

Den nuværende situation på lånemarkedet med stigende renter betyder, at mange virksomheder overvejer at foretage eller allerede har foretaget omlægning af lån, hvilket i øjeblikket typisk resulterer i en kursgevinst. Læs mere om regnskabsmæssige behandling af denne kursgevinst og af låneomlægningen i øvrigt.


Ændringer i årsregnskaberne vedrørende kapitalinteresser

En ny type kapitalandele er kommet til i regnskaberne – kapitalandele i kapitalinteresser. I maj 2021 udgav Erhvervsstyrelsen en vejledning herom, som også kan have en betydning for associerede virksomheder. Som følge af udgivelsestidspunktet er der en række virksomheder, som ikke nåede at tage højde for vejledningen i deres 2020-årsrapport. Det skal derfor gøres i 2021-årsrapporten. Læs mere om kapitalandele i kapitalinteresser.

Se oversigt over aktuelle webcasts

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os