plants growing

Din Virksomhed, november 2022

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Ny afgørelse får betydning for aktielønsordninger

Aktielønsordninger som incitament kan være ganske gunstige for medarbejderne, særligt hvis afkastet kan beskattes som aktieindkomst i stedet for lønindkomst. Efter den nye praksis skal medarbejderes erhvervelse af aktier til indre værdi som led i en incitamentsordning beskattes som et lønaccessorium.


Værdiansættelse af ejendomme

Det er stadig muligt at anvende en værdiansættelse inden for et spænd på +/- 15 %. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger særlige omstændigheder. I så fald skal værdiansættelsen i stedet ske til handelsværdien. Skattestyrelsen har udsendt et udkast til styresignal, som opridser, hvornår der er tale om særlige omstændigheder. 
 

Overblik: Lovændringer for danske årsrapporter i 2022 og 2023

I 2022 blev der vedtaget tre lovforslag med ændringer til de danske regnskabsregler. Herudover er der udsigt til, at der i starten af 2023 fremsættes et nyt lovforslag på regnskabsområdet, som gælder for de største danske virksomheder. Få med denne artikel et overblik over aktuelle lovændringer på regnskabsområdet.


Betalingsfristen for acontoskat og restskat for selskaber nærmer sig

Selskaber betaler acontoskat for 2 gange i løbet af et kalenderår. Sidste frist for betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for indkomståret 2022 og restskat for indkomståret er den 21. november 2022.


De regionale vindere af EY Entrepreneur Of The Year 2022

Det kræver noget helt særligt at skabe en virksomhed, der – også på langt sigt – skaber værdi. Det kræver mod, vedholdenhed og høje ambitioner, når man skal gøre sin drøm til virkelighed. I EY Entrepreneur Of The Year har vi netop kåret de regionale vindere 2022, der skal dyste til landsfinalen den 24. november 2022. Læs mere om de regionale vindere her.
 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os