plants growing

Din Virksomhed, oktober 2022

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Afklaring af moms, skat og afgifter ved gratis el-opladning af biler 

Hvis virksomheden tilbyder gratis opladning af elbil til medarbejderes private biler, vil der være tale om et skattepligtigt personalegode. Virksomheder har endvidere mulighed for at opnå godtgørelse af elafgifter efter særordningen selv om opladning stilles gratis til rådighed. Typen af bil afgør, hvorvidt der er momsfradrag for indkøb af ladestandere og el til gratis opladning.


Hvordan beskattes investeringer i kryptovaluta?

Indenfor de senere år er det blevet mere og mere almindeligt at eje kryptovaluta enten i form af Bitcoins, Ethereum eller en helt anden kryptovaluta – men hvordan behandles salg af kryptovaluta egentlig, og hvad skal man være særligt opmærksom på? 


Behandling af renteswaps i regnskabet

Virksomheder i regnskabsklasse B til D skal måle renteswaps til dagsværdi i regnskabet. Erhvervsstyrelsen har præciseret, at der ved værdiansættelsen af renteswaps skal tages højde for bl.a. virksomhedens egen kreditrisiko. Denne justering af værdien skal dog kun foretages i de tilfælde, hvor kreditrisikoen har en væsentlig effekt på værdien af renteswappen. 


Har din virksomhed styr på moms- og skattefradrag?

Din virksomhed har ret til moms- og skattefradrag, men kun i tilfælde hvor fradraget er taget retmæssigt. Selvom fradragsreglerne kan virke uoverskuelige og avancerede, er det vigtigt at du sikrer din egen ret og udnytter dine fradragsmuligheder fuldt ud.


Lagerbeskatning af udlejningsejendomme – lovforslag fremsat

Som opfølgning på lovudkastet om lagerbeskatning af udlejningsejendomme er et lovforslag fremsat. Lovforslaget bortfalder som følge af valget, men giver en indikation af de endelige regler – såfremt de vedtages. 


Færre og færre danske virksomheder kører med underskud

Danske virksomheder er i fremgang, viser en gennemgang af alle virksomhedernes regnskaber. Flere danske virksomheder er gået fra underskud til overskud i løbet af det seneste år og fortsætter trenden. En gennemgang af de over 240.000 seneste årsrapporter for danske selskaber lavet af EY viser, at 31,9 % af dem har et realiseret underskud, og det er et fald i forhold til året før, hvor 34,1 % leverede underskud.


JYSK er blevet international gigant siden sejr i vækstkonkurrence

Siden JYSK vandt hovedprisen ved EY Entrepreneur Of The Year i 2001, er de vokset fra en dansk gigant til at have indtaget Europa.

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os