plants growing

Din Virksomhed, september 2020

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Indhold i denne udgave:

COVID-19 - Hjælpepakker og efterregulering

Erhvervsstyrelsen har udbetalt mere end 22 mia.kr. til langt over 100.000 virksomheder. Har din virksomhed modtaget kompensation? – så vær opmærksom på reglerne om kontrol og efterregulering, og forbered allerede nu opgørelser over evt. tilbagebetalingskrav.
 

Generationsskifte og værdiansættelse i lyset af COVID-19

Mange selskaber står lige nu overfor forandringer, og der er mange forhold at tage stilling til, men COVID-19 kan for nogen også åbne op for muligheden for at foretage et generationsskifte til en lavere værdiansættelse, end man kunne for bare et år siden. 

Ny praksis for moms ved salg af fast ejendom  

Fast ejendom kan i flere tilfælde end tidligere sælges uden moms. Skattestyrelsen ændrer praksis for moms ved salg af fast ejendom, når overdragelsen inkluderer en grund med en gammel bygning, der er bestemt til nedrivning efter overdragelse. 

Hands on – om indberetning og evt. indbetaling af indefrosset ferie 

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler er nu blevet vedtaget. I den forbindelse opstår en række spørgsmål om, hvordan man som arbejdsgiver skal håndtere indberetninger og eventuelt indbetalinger til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler. 

Forældrekøbslejlighed i virksomhedsordningen

Den 28. august 2020 blev der udsendt et lovforslag, som giver en foreløbig afklaring på den seneste tids usikkerhed om udlejning af fast ejendom til nærtstående, og hvorvidt dette fortsat kan indgå i virksomheds- eller kapitalafkastordningen. 

Fremtidig lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer 

Regeringens udspil om ret til tidlig pension, gemmer på lidt af en ”skattemæssig bombe” for selskaber, som ejer fast ejendom. Retten til tidligere pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet foreslås bl.a. finansieret ved at indføre lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os