plants growing

Din Virksomhed, september 2021

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Brexit giver fortsat udfordringer med moms og told

Selvom Brexit blev en realitet den 1. januar 2021, giver Brexit stadig udfordringer for danske virksomheder, der handler med UK og gerne vil have en gnidningsfri forsyningskæde. 

Coronaramte virksomheder har brug for et ankenævn

Over 50.000 ansøgninger om corona-kompensation er afvist, og de berørte virksomheder er henvist til domstolene – Det er hverken rimeligt for virksomhederne, domstolene eller domstolenes øvrige brugere. Læs mere om behovet for et kompensationsankenævn.

Sidste chance for at omregistrere iværksætterselskaber

Fristen for at omregistrere iværksætterselskaber er den 15. oktober 2021. Hvis denne frist ikke overholdes, er der risiko for, at Erhvervsstyrelsen sender IVS’et til tvangsopløsning.

Momsregler ved salg til private forbrugere i EU

De nye regler for fjernsalg, som trådte i kraft den 1. juli 2021, har medført, at flere virksomheder end tidligere skal afregne udenlandsk moms af deres fjernsalg af varer til private forbrugere i andre EU-lande. 

Nu udsendes de nye offentlige ejendomsvurderinger på ejerboliger

Udsendelsen af de nye vurderinger vil ske i etaper, hvoraf de første tre etaper udelukkende omfatter parcel- og rækkehuse. Ca. 50.000 nuværende eller tidligere boligejere kan forvente at få tilsendt en ny vurdering i september i år. Til foråret 2022 forventes 100.000 ejerboligvurderinger udsendt og yderligere 700.000 vurderinger i andet halvår af 2022. 

Har din virksomhed sat klima på dagsordenen?

Der er et stigende behov for at alle bidrager og forholder sig til klimaudfordringerne, heriblandt også mindre og mellemstore virksomheder. Et øget fokus på klima er ikke udelukkende et problem og en ekstra omkostning, men kan faktisk vise sig at skabe øget konkurrenceevne for virksomheden og værdi både for miljøet og for virksomheden selv. 

Danske selskaber havde fremgang i et corona-år – men der er store regionale forskelle

Af de godt 230.000 selskaber, som har indlevereret deres årsrapport i perioden 1/2-21 til 31/7-21, har 34% realiseret et underskud, men det er færre end i fjor, selv om flere brancher – især oplevelsesindustrien – har været hårdt ramt af corona-nedlukninger. Der er dog store regionale forskelle

Nu gælder de nye regnskabsregler også for selskaber med skæve regnskabsår

Selskaber med skæve regnskabsår, som fx har balancedag 30. juni 2021 eller 30. september 2021, skal i denne årsrapport for første gang implementere de ændringer, som blev vedtaget helt tilbage i december 2018, og som ofte benævnes ÅRL 2020. Disse ændringer blev obligatoriske at anvende for regnskabsår, der startede 1. januar 2020 eller derefter.

Hvis du ønsker at få genopfrisket de mest centrale ændringer i ÅRL 2020, kan du få et overblik ved hjælp af vores tidligere artikel: Ændringer at være opmærksom på ved udarbejdelse af årsrapport for 2020. Nederst i artiklen er der desuden et oversigtsskema samt en publikation om disse ændringer for 2020-årsrapporterne. Vær herudover opmærksom på Erhvervsstyrelsens vejledning om kapitalinteresser.

 

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os