plants growing

Din Virksomhed, september 2022

I nyhedsbrevet Din Virksomhed kan du holde dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis af relevans for din virksomhed. 

Indhold i denne udgave:

Fristen for slutafregning af Corona-kompensation nærmer sig

Hvis din virksomhed har modtaget lønkompensation, kompensation for tabt omsætning, eller kompensation for faste omkostninger i sidste halvdel af 2020 eller senere, skal virksomheden foretage indberetning af de realiserede data senest 30. september 2022.


Sidste udkald for at søge momsrefusion i andre EU-lande for 2021

Har I haft rejseaktivitet i 2021– trods et COVID-19 præget år – så kan I have op mod 20% af virksomhedens rejseomkostninger til gode i andre EU-lande. Det er typisk omkostninger i forbindelse med forretningsrejser, messer og salgsaktiviteter mv., men kan også være øvrige køb med lokal moms. Fristen for at tilbagesøge udløber den 30. september 2022. .


Er I parate til at omfavne den nye lov om digital bogføring?

Den 19. maj 2022 vedtog Folketinget en ny bogføringslov, der pålægger virksomheder krav om digital bogføring. Loven har til hensigt at mindske mængden af fejl og snyd ved indberetning af regnskaber, moms- og skatteangivelser og på samme tid øge informationssikkerhedsniveauet i Danmark. 


Skærpede krav om revisionspligt og brug af revisor for mindre selskaber

Fra og med 2023 skærpes revisionspligten, og der stilles øgede krav om revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen for mindre selskaber. En af ændringerne er, at virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. fremover ikke kan fravælge revision (eller udvidet gennemgang). Vi gennemgår i denne nyhed de enkelte ændringer, og hvad de indebærer for de omfattede virksomheder. 


Værdiansættelse ved lagerbeskatning af udlejningsejendomme

Ifølge nyt lovudkast skal lagerskatten på udlejningsejendomme beregnes på grundlag af forskellen mellem den enkelte ejendoms handelsværdi ved begyndelsen og slutningen af indkomståret. Hvad skal egentlig forstås ved handelsværdien, og hvordan griber man som ejer værdiansættelsesopgaven an i praksis? 


Få EY’s opdaterede oversigt over moms- og skattefradrag 2022

EY’s oversigt over moms- og skattefradrag er nu opdateret og klar til brug for din virksomheds daglige bogføring. Fradragsoversigten er tiltænkt som et opslagsværktøj, og indeholder de særlige fradragsbegrænsninger omkring bl.a. underholdning, repræsentation, reklame, biler og IT-udstyr. 


130 % fradrag for forskning og udvikling

I forbindelse med COVID-19 har Folketinget vedtaget, at der skal være adgang til 130 % fradrag for 2020-2022. Er der ikke taget 130 % fradrag i årene 2020 og 2021 vil det være muligt at anmode Skattestyrelsen om genoptagelse. 


Nordjysk kvindepris får vokseværk

Kammaprisen og EY har indgået et samarbejde, hvor kvinder skal hyldes for at sikre mere diversitet og fokus på kvinder i erhvervslivet. Indtil nu har prisen været målrettet kvinder i Nordjylland. Men med indgåelsen af samarbejdet med EY skal den bredes ud til endnu flere. 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Din Virksomhed

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld

Kontakt os