Mand inspicerer solcellepaneler på tag

Energi og forsyning, december 2022

Læs en række artikler udgivet i løbet af det sidste halve år om aktuelle emner inden for energi- og forsyningssektoren. Artiklerne er stadigvæk aktuelle, og vi har yderligere publiceret fem nye artikler om hhv. økonomiske rammer for vandselskaberne, ESG-nøgletal, nye renteregler på afgiftsområdet, lancering af Forsyningssurvey 2022 og økonomiske fokuspunkter for elnetvirksomheder.

Elnetvirksomheder – Udvalgte økonomiske fokuspunkter

Øget behov for at være ”tættere” på forventede indtægtsrammer for indeværende og kommende reguleringsår.


Ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer er sendt i høring

Energistyrelsen har den 5. december 2022 udsendt udkast til ændring til bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber.


Ændrede regler for renteberegning ved korrektion af momsangivelsen

Folketinget vedtog den 15. juni 2022 nye regler, der bl.a. indebærer, at der skal betales renter på efterangivelser og korrektioner til tidligere indberettet moms. 


Fremtidig rapportering på ESG-nøgletal

Europa-Parlamentets vedtagelse af CSRD-direktivet forventes at ændre virksomheders ESG-rapportering markant.


EY har sammen med Pluss taget temperaturen på forsyningssektoren

Stigende priser på energi, bæredygtighed samt udfordringerne i sammenspillet mellem regulering og den grønne omstilling har fået øget fokus.


Ændring i energiafgift på elektricitet og brændsler 2022 og 2023

Der har været ekstraordinært mange satsændringer på elafgift i år, som din virksomhed skal være opmærksom på.


Nyt ”indtægtsloft” foreslås indført for visse el-producenter

Europa-Kommissionen fremlagde den 14. september et udspil til at dæmme op for stigende energipriser i Europa.


Nye politiske aftaler på affaldsområdet

Aftale om selskabsgørelse af kommuners levering af affaldsydelser er indgået og konkrete initiativer på affaldsområdet implementeres.


Skærpede krav vedrørende den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Kravene til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og til rapporteringen herom i ledelsesberetningen skærpes fra og med 2023.

Den grønne omstilling kræver mere vild- og lederskab i virksomhederne

Det er et stort spørgsmål, om det går hurtigt nok i den grønne omstilling. Mange steder er afvejningen mellem kort og langt sigt højaktuel.

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Contact us