Mand inspicerer solcellepaneler på tag

Energi og forsyning, juli 2022

I denne udgave af vores nyhedsbrev kan du læse om hhv. ny vandsektorlov i høring, klimaaftale om grøn strøm og varme, den nye grønne skattereform, prisregulering af overskudsvarme og en artikel om den offentliggjorte rapport Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), hvor EY to gange om året rangerer verdens 40 bedste markeder baseret på landenes muligheder for investering i vedvarende energi.
Ny vandsektorlov udsendt i høring 

Den 29. juni 2022 er udsendt høring om forslag til lov om ændring af vandsektorloven, der lægger op til ændringer af flere områder inden for vandsektorloven.


Klimaaftale om grøn strøm og varme

Regeringen og en række af Folketingets andre partier har den 25. juni 2022 indgået en stemmeaftale, som består af to delaftaler.


Folketinget vedtager ny bred og meget høj CO2-afgift

For at bidrage til bekæmpelse af klimaforandringerne har Danmark, med Klimaloven, forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 1990. For at nå dette mål er der den 24. juni 2022 indgået en aftale om en ny grøn skattereform mellem en bred kreds af partierne i Folketinget.


Nye regler vedrørende overskudsvarme

Pr. 1. januar 2022 trådte nye regler for overskudsvarme i kraft, bl.a. ændringer vedrørende prisregulering af overskudsvarme. 


Danmark går frem på globalt energiindeks

Investeringer og ambitiøse klimamål sikrer Danmark den bedste placering blandt de nordiske lande i det globale indeks RECAI59. Danmark kan blive foregangsland i den næste grønne bølge, mener ekspert.


Genoptagelse af skattemæssige indgangsværdier i varmeselskaber

Offentliggørelse af et styresignal om opgørelse af skattemæssige indgangsværdier i varmesektoren.


Gæsteprincippets anvendelse begrænses af Højesteret

To højesteretsafgørelser pålægger grundejere selv at betale for ledningsomlægninger på deres grund og begrænser udstrækningen af gæsteprincippet.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os