Mange paragliders på strand

Indsigt i Indsigt, marts 2023

Regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som virksomheder omfattet af årsregnskabsloven ofte støder på og skal være opmærksomme på.

Variable leasingydelser som følger indeks eller rente – i regnskabet

Leasingaftaler indeholder ofte en variabel leasingydelse, som er afhængig af et indeks som fx ændringer i nettoprisindekset eller en referencerente. Som følge af den økonomiske udvikling med inflation og stigende renter oplever flere leasingtagere i øjeblikket væsentlige stigninger i disse variable leasingydelser, hvilket kræver genmåling af virksomhedens leasingforpligtelse.


Kapitalandele til indre værdi – konsoliderings- eller målemetode

Historisk set har anvendelsen af indre værdis metode medført overensstemmelse mellem modervirksomhedens og koncernens resultat og egenkapital i langt de fleste tilfælde, hvilket fortsat er en forventning hos mange regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere. Dette er imidlertid kun gældende, hvis indre værdis metode anvendes som konsolideringsmetode.
 

Se flere artikler

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os