macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, april 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Indhold i denne udgave:

IASB har udsendt høringsudkast vedrørende COVID-19-relaterede lejenedsættelser

I høringsudkastet foreslås en midlertidig ændring til IFRS 16 Leases, så en leasingtager i en begrænset periode friholdes fra at skulle foretage en detaljeret analyse af, om en lejenedsættelse som følge af COVID-19 regnskabsmæssigt skal behandles som en modifikation. I stedet kan leasingtager, under visse forudsætninger, uden nærmere analyse af leasingaftalen vælge at behandle sådanne lejenedsættelser som en negativ variabel leasingydelse, der indregnes direkte i resultatopgørelsen.

Da der er tale om en akut opstået problemstilling som følge af COVID-19, er kommenteringsperioden kort og udløber 8. maj 2020. Førend ændringen kan anvendes af danske virksomheder, skal ændringen dels endeligt vedtages af IASB og dels godkendes i EU. EU-Kommissionen har tilkendegivet, at de vil bestræbe sig på en hurtig godkendelsesproces i EU, så ændringen med stor sandsynlighed vil kunne anvendes i halvårsregnskaber med balancedag 30. juni 2020.

Bliv klogere på selve høringsudkastet.


Fristændringer i IASB's agenda som følge af COVID-19

IASB har som følge af COVID-19-krisen besluttet at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet af den seneste ændring til IAS 1 (præsentation af lang henholdsvis kort gæld) med 1 år samt at udskyde kommenteringsfristerne på flere offentliggjorte projekter med ca. 3 måneder med henblik på at give interesserede parter mere tid til at vurdere og kommentere på projekterne.
 

Coronaudbruddet og regnskabsmæssige udfordringer for regnskabsaflæggelser med balancedag i 2020

Effekten af coronaudbruddet udvikler sig hastigt. Mange lande har indført restriktioner, karantæner m.v., hvilket bl.a. for mange brancher og industrier har haft en voldsom effekt på efterspørgslen af varer og tjenesteydelser, ligesom mange virksomheders forsyningskæder er under pres. For at afbøde nogle af de voldsomme økonomiske konsekvenser, som spredningen af COVID-19 og de igangsatte restriktioner m.v. har for samfundet, har flere landes regeringer udsendt hjælpepakker til virksomheder og medarbejdere.

Den aktuelle krise – og de igangsatte eller planlagte tiltag for at afbøde krisen – kan have store afledte effekter på virksomhedernes finansielle rapportering. Stort set alle poster i regnskabet kan blive påvirket, afhængigt af hvor meget den enkelte virksomhed og den pågældende branche er påvirket af COVID-19.

EY har udarbejdet denne publikation: "Applying IFRS – Accounting considerations for the coronavirus outbreak – updated April 2020". Publikationen omtaler helt overordnet, hvilke regnskabsmæssige udfordringer og problemstillinger der kan opstå i forhold til de enkelte regnskabsposter som følge af coronaudbruddet, og hvilke overvejelser man som IFRS-aflægger skal gøre sig i forhold til indregning og måling samt præsentation og oplysning dels i årsrapporter med en balancedag efter 31. december 2019 og dels i delårsrapporter 2020.

Selvom publikationen primært er målrettet til IFRS-aflæggere, er publikationen ligeså relevant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven.

Har du spørgsmål til regnskabsmæssige udfordringer i relation til coronasituationen, er du velkommen til at kontakte Søren Kok Olsen.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os