RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, april 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Udgave 20. april
Lovforslag i høring om udskydelse af fristen for virksomhedernes årsrapporter

Erhvervsstyrelsen har den 16. april 2021 sendt lovforslag samt udkast til bekendtgørelse om fristforlængelse for indsendelse af årsregnskab i høring. Der lægges op til en fristudskydelse på 1 måned for de fleste virksomheder og på 3 måneder til virksomheder med særlige behov (udenlandske aktiviteter). 

 
Udgave 13. april 2021
Nyt notat fra Erhvervsstyrelsen om behandlingen af renteswaps i årsregnskabet

Erhvervsstyrelsen har den 31. marts 2021 udsendt et notat indeholdende vejledning om behandlingen af renteswaps i årsregnskaber, der aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Notatet præciserer opgørelsen af dagsværdien af renteswaps til brug for årsrapporter.


Invitation: Efteruddannelse for godkendte revisorer

2021 er første år i den nye 3-årige periode for efteruddannelsestimer. Er du godkendt revisor og har brug for efteruddannelsestimer ... så er dette sikkert noget for dig.

Vi gentager succesen og afholder igen i år vores populære kursus som en række af spændende webcasts, som både giver stor fleksibilitet for deltagelse og op til 20 efteruddannelsestimer. Undgå at komme bagud på timerne allerede fra i år, så læs mere og tilmeld dig her.


EY's International GAAP® 2021 er nu på gaden

2021-versionen af EY's International GAAP® er nu offentliggjort. Den er blevet ajourført af regnskabsfaglige specialister i EY's International Financial Reporting Group. International GAAP® 2021 er et væsentligt IFRS-referenceværktøj, som indeholder praktiske eksempler og masser af illustrationer, der behandler og kommer med løsningsforslag til komplekse regnskabstekniske udfordringer.


Opdateret IFRS-publikation om IBOR-reform

Publikationen Applying IFRS: IBOR reform er opdateret i forlængelse af, at IASB har afsluttet fase-2-ændringerne til IFRS for at imødegå regnskabsmæssige problemstillinger i forbindelse med IBOR-reformen. Den opdaterede udgave har bl.a. en oversigt over lempelserne og beskriver en række relevante overvejelser for virksomhederne. Desuden indeholder den en række eksempler på implementering af kravene. Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt, i EU dog ikke før ændringen er godkendt af EU. 


Opdateret IFRS-publikation om COVID-19

Publikationen Applying IFRS: Accounting for COVID-19 related rent concessions er i februar 2021 opdateret med IASB's forslag om at rykke deadline for udløb af den midlertidige ændring til IFRS 16 vedrørende modifikation af leasingaftaler som følge af COVID-19-pandemien fra den 30. juni 2021 til den 30. juni 2022 (ændringen er efterfølgende vedtaget af IASB den 31. marts 2021). Download publikationen


Ændringer til IAS 8: Ny definition af regnskabsmæssige skøn

IASB har i februar 2021 udsendt ændringer til IAS 8 med en ny definition af regnskabsmæssige skøn. Disse defineres efter ændringen som "monetære beløb i regnskaber, der er underlagt måleusikkerhed". Ændringerne præciserer, hvad ændringer i regnskabsmæssige skøn er, og hvordan disse adskiller sig fra ændringer i anvendt regnskabspraksis og rettelser af fejl. 

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt, i EU dog ikke før ændringen er godkendt af EU. 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os