RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, april 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Fristen for indsendelse af årsrapporten forventes permanent udskudt

Fristen for 2021-årsrapporterne forventes udskudt med 1 måned - fra 31. maj 2022 til 30. juni 2022, ligesom fristen for indberetning af årsrapporter derefter forventes permanent forlænget fra 5 til 6 måneder efter balancedagen. Der er nu fremsat det ventede lovforslag, som vedrører udskydelse af selskabers frist for at indberette årsrapporten. 

Skærpede krav vedrørende den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Kravene til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og til rapporteringen herom i ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse C stor og D skærpes fra og med 2023. Lovforslaget herom er netop blevet vedtaget, og vi giver i denne artikel et overblik over, hvilke ændringer der kommer til at gælde for de omfattede virksomheder.

Ny publikation: IFRS Good Group interim financial statements

EY's illustrative IFRS-delårsrapport (Good Group) for 2022 ligger nu klar til brug som et praktisk opslagsværktøj og en inspirationskilde til udarbejdelse af delårsrapporten i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ajourført med de nye krav for 2021, og kan findes her. Derudover er de nye IFRS-tjeklister for delårsregnskaber med årsafslutning den 30. juni 2022 og 31. december 2022 også ajourført.

Ny IFRS Update-publikation fra EY på gaden

IFRS Update giver et overblik over nye og kommende ændringer til eksisterende IFRS-standarder og -fortolkninger udstedt af IASB og af IFRS Interpretations Committee pr. 31. marts 2022. Derudover giver publikationen et overblik over udvalgte igangværende IASB-projekter og seneste agenda decisions fra IFRS IC. Download publikationen.

Gratis offline adgang til IFRS International GAAP

EY udgiver nu International GAAP for 2022 i et ePub-format, som tillader offline adgang til publikationen på både smartphones og tablets. For at få offline adgang skal der downloades en gratis ePub-reader fra Kortext, hvorefter iGAAP-publikationen gratis kan tilføjes til boghylden i appen. Formatet tillader nem navigation og søgefunktion. Du finder adgang til app og publikation her.
 

Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os