macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, august 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Udgave 25. august 2020

Dansk IFRS-årsrapportmodel for 2020 

Vi har nu offentliggjort EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel 2020, som er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Publikationen har ikke indarbejdet ændringer relateret til COVID-19-pandemien, men indeholder et afsnit i forordet om COVID-19, og hvad man i den forbindelse bør være opmærksom på ved aflæggelse af IFRS-årsrapporten for 2020. Download publikationen her
 

EY's internationale illustrative IFRS-koncernregnskab 2020 er tilgængeligt 

Vi har offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-koncernregnskab, Good Group Limited. Good Group (International) Limited er et illustrativt eksempel på et IFRS-koncernregnskab for regnskabsåret, der slutter 31. december 2020. Publikationen indeholder i år yderligere kommentarer og overvejelser om oplysninger relateret til COVID-19. Det illustrative IFRS-koncernregnskab kan downloades her
 

Ny EY-publikation om den regnskabsmæssige behandling af omkostninger til cloud-aftaler 

I takt med at flere virksomheder overgår til en cloud-baseret softwarestrategi, er det relevant at vurdere den regnskabsmæssige behandling af omkostninger til cloud-aftaler og omkostninger til implementering heraf. IFRS indeholder ikke specifik guidance på området, og der er væsentlige forskelle på den regnskabsmæssige behandling afhængigt af, om kontrakten falder ind under IFRS 16 Leases, IAS 38 Intangible assets eller IAS 16 Property, Plan and Equipment. EY har udsendt en ny publikation Applying IFRS – Accounting for cloud computing costs, som på side 2 indeholder et overskueligt beslutningsdiagram til at fastlægge den korrekte regnskabsmæssige behandling af omkostninger til cloud-aftaler.
 

Opdateret EY-publikation om regnskabsmæssige overvejelser i forbindelse med COVID-19-pandemien

EY har udsendt en opdateret publikation Applying IFRS - Accounting considerations of the Coronavirus pandemic (Updated August 2020). Publikationen er en opdateret udgave af publikationerne fra februar, marts, april, juni og juli vedrørende regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser af COVID-19. 

Publikationen går endnu mere i dybden i diskussionen af de regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser og drøfter den seneste udvikling i IFRS afledt af coronapandemien, herunder ændringerne til IFRS 16 Leases vedrørende COVID-19-lejenedsættelser og modifikationer af leasingaftaler.

På side 64 i publikationen findes en oversigt over de væsentligste ændringer i publikationen i forhold til juli-udgaven, hvilket gerne skulle gøre det lettere at få en overblik over de nye forhold.
 

Opdateret EY-publikation om ændringen til IFRS 16 om nedsættelse af leasingydelser i forbindelse med coronapandemien 

EY har udsendt en opdateret publikation Applying IFRS - Accounting for COVID-19 related rent concessions (Updated July 2020)

IASB har i maj 2020 offentliggjort et tillæg til IFRS 16 Leases, der tilbyder en lettere fremgangsmåde for regnskabsmæssig behandling af modifikationer af leasingaftaler specifikt gældende for nedsættelser af leasingydelser m.v., som er ydet som en direkte konsekvens af coronapandemien. 

Denne publikation giver detaljeret vejledning i, hvordan nedsættelser af leasingydelserne regnskabsmæssigt skal behandles hos såvel leasingtager som leasinggiver. Publikationen giver endvidere en række illustrative eksempler.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os