RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, august 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Dansk IFRS-årsrapportmodel for 2021

Vi har nu offentliggjort EY's danske illustrative IFRS-årsrapportmodel 2021, som er et vigtigt værktøj til at give overblik over og sikre overholdelse af gældende IFRS-krav og de yderligere danske krav til årsrapporter for børsnoterede selskaber.

I publikationen for 2021 har vi indsat kommentarer de steder, hvor vi mener, at det kan være relevant at omtale forhold, relateret til COVID-19-pandemien. Derudover har vi i publikationen inkluderet et nyt bilag vedrørende kravene til børsnoterede virksomheder om at udarbejde en vederlagsrapport. 


EY's internationale illustrative IFRS-koncernregnskab 2021 er tilgængeligt

Vi har offentliggjort vores internationale illustrative IFRS-koncernregnskab, Good Group (International) Limited. Good Group (International) Limited er et illustrativt eksempel på et IFRS-koncernregnskab for regnskabsår, der slutter 31. december 2021. Publikationen indeholder i år yderligere kommentarer og overvejelser om oplysninger relateret til COVID-19. Det illustrative IFRS-koncernregnskab kan downloades her.


Erhvervsstyrelsens årsberetning 2020

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2020 giver indblik i styrelsens kontrolarbejde. Læs mere her om kontrollen inden for henholdsvis selskabs- og regnskabsområderne samt tilsynet med erhvervsdrivende fonde og fokuspunkter for 2021.


Overblik over kommende ændringer under IFRS

EY har offentliggjort den kvartalsvise publikation IFRS Update of standards and interpretations in issue at 30 Juni 2021, der indeholder et overblik over kommende ændringer til IFRS-standarder og fortolkninger af IFRS. Derudover giver publikationen et indblik i udvalgte IASB-projekter. 


Kontanter – hvad skal du være særligt opmærksom på?

Der har over de seneste år været stigende fokus på håndtering af kontanter. Der findes forskellige krav til, hvor mange kontanter man må medbringe, modtage og betale. Det er derfor vigtigt, at man kender reglerne, hvoraf nogle stammer fra hvidvasklovgivningen og andre er fastsat af Skattestyrelsen.

Din virksomhed må ikke modtage kontanter på 20.000 kr. eller derover, uanset om betalingen falder på én gang, eller den er delt op i flere beløb, som er indbyrdes forbundet. Der er ingen reparationsmuligheder, og hvis revisor i forbindelse med sit arbejde får kendskab til, at der er modtaget kontanter på 20.000 kr. eller derover, er revisor forpligtet til at indberette forholdet til myndighederne.

Hvis du har betalt kontant 8.000 kr. + moms eller derover, fx i forbindelse med varekøb, skal du indberette dette til skattemyndighederne i forbindelse med selvangivelsen. Hvis du ikke foretager denne indberetning, mister du fradragsretten for det købte, og du risikerer at hæfte for skat og moms på vegne af leverandøren, hvis denne ikke indbetaler disse.

Herudover skal du være opmærksom på, at der maksimalt må medbringes 10.000 EUR over grænsen, hvis man rejser ind i landet. Beløb over 10.000 EUR skal fortoldes. Derudover er det forbudt at modtage betaling i 500 EUR-sedler.


Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os