RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, august 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Skærpede krav om revisionspligt og brug af revisor for mindre selskaber

Fra og med 2023 skærpes revisionspligten, og der stilles øgede krav om revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen for mindre selskaber. En af ændringerne er, at virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. fremover ikke kan fravælge revision (eller udvidet gennemgang). Vi gennemgår i denne nyhed de enkelte ændringer, og hvad de indebærer for de omfattede virksomheder.


Ny IFRS Update-publikation: IFRS adopted by the European Union

IFRS Update giver et overblik over nye og kommende ændringer til eksisterende IFRS-standarder og -fortolkninger udstedt af IASB og af IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) pr. 30. juni 2022. Derudover giver publikationen et overblik over udvalgte igangværende IASB-projekter og seneste agenda decisions fra IFRS IC. 


Opdateret vejledning om revisionsudvalg

Erhvervsstyrelsen har i løbet af sommeren offentliggjort en opdateret vejledning om revisionsudvalg med tilhørende bilag. Vejledningen er bl.a. opdateret med ændringer i revisorloven og ændringer i Anbefalinger for god Selskabsledelse. Erhvervsstyrelsen har skrevet en kort nyhed, som mere konkret beskriver de foretagne ændringer. 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os