RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, december 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Erhvervsstyrelsens julebrev

En orientering til børsnoterede virksomheder og deres rådgivere om fremtidig aflæggelse af års- og delårsrapporter om bl.a. det nye krav til ESEF–indberetning af børsnoterede virksomheders årsrapport og nye rapporteringskrav til børsnoterede efter EU's taksonomiforordning. Endvidere er der orientering om ESMA's fokusområder for regnskabskontrol af børsnoteredes årsrapport 2021, styrelsens erfaringer fra IFRS 15 kontrolsager og en orientering om de nye retningslinjer for regnskabskontrol. 


EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter årsregnskabsloven

EY har tre centrale hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven. Det omfatter vores populære publikation og opslagsværk Indsigt i årsregnskabsloven, årsrapportmodeller for forskellige regnskabsklasser og en regnskabstjekliste. 


EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

EY har også en række hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter IFRS, som omfatter en dansk og flere internationale årsrapportmodeller samt tjeklister til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder kravene i IFRS-standarderne og de yderligere danske krav. 


Ændringer i dansk lovgivning på regnskabsområdet i 2022

I 2022 er der udsigt til to lovforslag, som får betydning for de nugældende regler på regnskabsområdet. Ændringerne vedrører bl.a. forlænget indberetningsfrist for årsrapporten, øget revisorinddragelse ved regnskabsaflæggelsen, skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og øget digitalisering af bogføringsprocesserne. 


Regnskabsmæssig behandling af cloud-aftaler

IFRS Interpretations Committee har i november 2018 og i april 2021 offentliggjort agenda decisions vedrørende dels den regnskabsmæssige klassifikation af cloud-arrangementer og dels den regnskabsmæssige behandling af implementeringsomkostninger relateret til cloud-aftaler


IFRS IC agenda decision: Omkostninger, som er nødvendige for at effektuere et salg

IFRS Interpretations Committee har i juni 2021 offentliggjort en agenda decision, der omhandler, hvorvidt virksomheder ved skøn af omkostninger, som er nødvendige for at effektuere et salg i forbindelse med opgørelse af nettorealisationsværdien for en varebeholdning, skal inkludere alle omkostninger relateret til at gennemføre et salg, eller kun de omkostninger, som er direkte relateret til salget. 


Ny Applying IFRS vedrørende de regnskabsmæssige overvejelser relateret til indkapsling og opbevaring af CO2

Denne Applying IFRS behandler de regnskabsmæssige udfordringer relateret til energiudledning, herunder særligt indkapsling og opbevaring af CO2, såkaldte CCS-projekter. Publikationen behandler primært de indledende faser af CCS-projekterne. 

IFRS IC agenda decision: Ikke-refunderbar moms i leasingbetalinger

IFRS Interpretations Committee har i oktober 2021 offentliggjort en agenda decision, der besvarer en forespørgsel om, hvorvidt en leasingtager skal medregne ikke-refunderbar moms som en af sine leasingbetalinger til leasinggiver. 


Ny Applying IFRS vedrørende den regnskabsmæssige behandling af Krypto-aktiver

Denne Applying IFRS beskriver den regnskabsmæssige behandling af Krypto-aktiver og er opdateret med nye illustrationer og den seneste udvikling hos IASB og IFRS Interpretations Committee vedrørende klassifikation, indregning og måling samt oplysninger. Download publikationen

Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os