RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, februar 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Udgave 10. februar 2021
Ny vejledning om regnskabsmæssige problemstillinger under årsregnskabsloven, relateret til COVID-19

Erhvervsstyrelsen udsendte den 3. februar 2021 en vejledning, som skal hjælpe virksomheder med at håndtere, hvordan modtagne tilskud fra kompensationsordningerne som følge af COVID-19 skal behandles i årsregnskabet. Vejledningen er overskueligt opbygget og indeholder beskrivelser af, hvordan virksomhederne regnskabsmæssigt skal løse nogle af de udfordringer, der kan opstå som følge af de modtagne tilskud fra kompensationsordningerne, herunder:

  • Præsentation af løntilskud og tilskud til (kompensation for) faste omkostninger
  • Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen
  • Fastlæggelse af indregningstidspunktet for tilskud relateret til COVID-19
  • Noten om honorar til revisor
  • Regnskabsmæssig behandling af nedsættelse af lejeomkostninger (leasing).

Læs EY's artikel om vejledningen.


Ny publikation: IFRS-delårsrapport 2021

EY's illustrative IFRS-delårsrapport 2021 ligger nu klar til brug som et praktisk opslagsværk og en inspirationskilde til brug for udarbejdelsen af delårsrapporter i henhold til IAS 34. Delårsrapporten er ajourført med de nye krav for 2021 og de regnskabsmæssige overvejelser om COVID-19, som man bør være opmærksom på, ved udarbejdelse af delårsrapporten. 


Tjekliste til IAS 34-delårsrapporter i 2021

Vi har opdateret EY's tjekliste til udarbejdelse af delårsregnskab efter IAS 34 og yderligere danske krav for ikke-finansielle virksomheder. Tjeklisten dækker kravene til delårsrapporter for 2021. 


Undgå de hyppigste fejl i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen har den 9. februar 2021 udgivet et notat, der oplister de hyppigste overtrædelser af årsregnskabsloven i årsrapporter for regnskabsklasse C. Notatet er udarbejdet på baggrund af styrelsens stikprøvekontrol og kan ses som en vejledning til, hvad virksomhederne bør være særligt opmærksomme på ved aflæggelse af kommende årsrapporter. Forholdene vedrører bl.a. ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis og noterne til regnskabet, og en del af styrelsens observationer kan være relevante for virksomheder i både regnskabsklasse B og C. Se mere om observationerne her.


Leasingtagers behandling af COVID-19-relaterede lejerabatter

IASB har tilføjet en praktisk undtagelse til IFRS 16 vedrørende den regnskabsmæssige behandling af lejerabatter for leasingtager, hvis lejerabatten er modtaget som en konsekvens af COVID-19-pandemien. Leasingtager får mulighed for at afvige fra de almindelige regler i IFRS 16 om behandling af kontraktmodifikationer, hvis en række specifikke kriterier er opfyldt. Bliv klogere på den praktiske undtagelse.


Regnskabsmæssig behandling af Cloud-aftaler

I takt med at flere virksomheder overgår til en cloud-baseret softwarestrategi, er det ofte relevant at vurdere den regnskabsmæssige behandling af omkostninger til cloud-aftaler og omkostninger medgået til implementering af softwareløsningen.

Den regnskabsmæssige behandling af cloud-aftaler er ikke direkte behandlet i IFRS, men behandlingen skal udledes på tværs af flere standarder. Læs vores artikel, der er bygget op om et overskueligt beslutningsdiagram, og som redegør for de regnskabsmæssige muligheder, der eksisterer i IFRS.


Nye regler for klassifikation af gæld i IAS 1

Som følge af tvivl om fortolkning af de nye regler for klassifikation af gæld, der er gældende fra 2023, har IFRS Interpretations Commitee i december 2020 offentliggjort en agenda decision med 3 eksempler om akkumulerende covenants, som forklarer, hvordan reglerne skal anvendes i praksis. Ændringerne kan potentielt få stor betydning for virksomheder, der har gældsforpligtelser med akkumulerende covenants.

EY's artikel om de nye regler for klassifikation af gæld i IAS 1, der er gældende fra 2023, er blevet opdateret med nye eksempler. 


Ny EY-publikation om oplysningskrav i forbindelse med going concern

IASB udsendte den 13. januar 2021 et dokument, der sætter fokus på, hvad virksomhederne skal overveje ved vurdering af deres evne til at fortsætte som going concern og de tilhørende oplysningskrav. Dette er netop nu særlig aktuelt på grund af COVID-19-pandemien.

IASB's dokument er tiltænkt som en reminder til regnskabsaflæggerne om kravene i IFRS vedrørende going concern. Dokumentet hverken ændrer, tilføjer eller fjerner de eksisterende krav i IFRS-standarderne. Læs hovedbudskaberne i EY's publikation.


IASB udgiver educational material om effekten af klima-relaterede forhold på årsregnskaber  

IASB har i november 2020 udgivet educational material vedrørende eksisterende krav i IFRS om rapportering af klimarelaterede risici.

Dette er blevet relevant i takt med, at flere stakeholders øger deres interesse i indvirkningen af klimarelaterede risici på virksomhedens forretningsmodel, pengestrømme, finansielle position og finansielle performance, og dermed stiller krav om, at virksomheder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen foretager en vurdering af påvirkningen herpå fra klimarelaterede risici. Læs EY's publikation om, i hvilke situationer oplysninger om klimarelaterede risici kan være relevante.


Ny IFRS Update-publikation fra EY på gaden

Publikationen giver et overblik over kommende ændringer i standarder og fortolkningsbidrag udstedt af IASB og IFRS Interpretations Committee, der vil træde i kraft for regnskabsperioder pr. 31. december 2020 eller senere. Den giver også en opdatering på hovedområderne i udvalgte aktive IASB-projekter og seneste agenda decisions fra IFRS IC. Download IFRS Update


Opdateret EY-publikation om IFRS 16 Leases

EY har udsendt en opdateret publikation Applying IFRS A closer look at IFRS 16 Leases (Updated December 2020). Den opdaterede publikation indeholder ændringer, der adresserer de løbende udfordringer med implementering af standarden, herunder IASB's og IFRS Interpretations Committee's seneste drøftelser. Publikationen sammenligner desuden behandlingen af leasing med US GAAP.

 

 

 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os