RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, februar 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Breaking news: EY IGAAP 2022 udgives gratis i elektronisk version

Hvordan holder du dig bedst opdateret med alt det, der hele tiden sker inden for IFRS? Det kan vi i EY hjælpe dig med. Vi har gjort det nemmere og hurtigere at få indsigt i IFRS-standarderne og finde ud af, hvad de specifikke krav til regnskabsaflæggelsen er. På den globale platform, EY Atlas Client Edition, har vi gjort International GAAP® 2022 gratis tilgængelig for alle, uanset om du er kunde hos EY. Læs hvad der er nyt i udgivelsen og hvordan du let får adgang.


De 10 vigtigste danske regnskabsnyheder fra 2021

2021 var et år præget af en række nye vejledninger og nye fortolkninger af de gældende regnskabsregler, som kan have en væsentlig betydning for mange årsrapporter. Vi sætter her fokus på de 10 vigtigste danske regnskabsnyheder fra 2021, som det er væsentligt at være opmærksom på i den igangværende regnskabssæson. 


EY's hjælpeværktøjer til erhvervsdrivende fonde

EY har fire hjælpeværktøjer til brug for erhvervsdrivende fonde. Det omfatter en ny dokumentsamling, en temaartikel om regnskabsaflæggelsen, eksempler på præsentations- og oplysningskrav til årsrapporten samt en regnskabstjekliste. 


Ny publikation om klimarelaterede forhold i regnskabet

Regnskabslæsernes fokus på klimarelaterede forhold har aldrig været større og vil forventeligt kun stige i fremtiden. Der er i IFRS ikke en specifik standard om den regnskabsmæssig behandling og oplysning om klimarelaterede forhold, selvom der for flere virksomheder kan være en regnskabsmæssig indvirkning herfra. Indvirkningen vil for mange virksomheder endnu ikke være kvantitativ, men der er en stigende forventning fra regnskabslæserne om, at virksomheder giver kvalitative oplysninger om overvejelserne vedrørende klimarelaterede forhold ved udarbejdelsen af årsregnskabet. Denne publikation er udarbejdet med henblik på at støtte virksomheder ved vurdering af indvirkning og oplysning om klimarelaterede forhold ved udarbejdelsen af årsregnskaber i overensstemmelse med IFRS. Denne vurdering kræver høj grad af skøn, og baseres på virksomhedens specifikke forhold. Download publikationen.


Forslag om nye krav til brug af bogføringssystemer

I 2022 er der udsigt til to lovforslag, som får betydning for de nugældende danske regler på regnskabsområdet. Det ene af disse lovforslag, som vedrører en ny bogføringslov, er netop blev udvidet med en række bestemmelser, som foreslår væsentligt nye krav til brug af digitale bogføringssystemer for danske virksomheder. 


IFRS Update pr. 31. december 2021

IFRS Update giver et overblik over nye og kommende ændringer til eksisterende IFRS-standarder og -fortolkninger udstedt af IASB og af IFRS Interpretations Committee pr. 31. december 2021. Derudover giver publikationen et overblik over udvalgte igangværende IASB-projekter og seneste agenda decisions fra IFRS IC. Download publikationen.

Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os