RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, januar 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Udgave 13. januar 2021
Ny vejledning om redegørelse for dataetik 

Erhvervsstyrelsen har den 18. december 2020 udsendt en vejledning om den lovpligtige redegørelse for dataetik, som store virksomheder skal medtage i ledelsesberetningen i deres årsrapport for 2021 og fremover. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de formaliakrav, som gælder for redegørelsen for dataetik samt en række eksempler på, hvad en politik for dataetik kan indeholde.

Nye anbefalinger for god selskabsledelse er offentliggjort 

Komitéen for god Selskabsledelse har den 2. december 2020 udsendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse, der gælder for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 eller senere. I anbefalingerne lægges der bl.a. vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabers langsigtede værdiskabelse, bæredygtighed, transparens i forhold til ledelsesaflønning samt selskabers stillingtagen til deres purpose.

Opdateringer til den danske illustrative IFRS-årsrapport 2020 

Vi har foretaget en opdatering til note 1 om ændring af anvendt regnskabspraksis og note 44 om ny regnskabsregulering til vores illustrative IFRS-årsrapport for 2020, så disse noter nu er opdateret med IFRS-standarder og fortolkningsbidrag, der er udsendt frem til og med 5. januar 2021. Se opdateringerne.

Nu bliver det lettere at omregistrere et IVS til ApS 

Folketinget har den 17. december 2020 vedtaget et lovforslag, der fremover gør det lettere for iværksætterselskaber at blive omregistreret til anpartsselskab

Det betyder, at omregistrering kan ske ved blot at forhøje aktiekapitalen til 40.000 kr. efter de almindelige regler om kapitalforhøjelse i selskabslovens kapitel 10. Det er derfor muligt at forhøje selskabskapitalen ved fx indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier eller ved fondsforhøjelse.

Der er ikke som hidtil krav om, at selskabets egenkapital ved omregistreringen mindst skal svare til selskabskapitalen, og revisor skal derfor ikke afgive erklæring om, at kapitalen er til stede. Et selskab kan derfor godt fortsætte med en eventuel negativ egenkapital, når blot selskabskapitalen forhøjes til minimum 40.000 kroner. Samtidig forlænges fristen for omregistrering af et IVS til ApS til den 15. oktober 2021. 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os