RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, januar 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Opdateret vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport

Erhvervsstyrelsen har i november 2021 opdateret deres ”Vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport”, så den nu fremstår i version 3.0. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet og opdateret vejledningen i tæt dialog med Komitéen for god Selskabsledelse og andre interessenter, herunder baseret på input fra de børsnoterede selskabers erfaringer med arbejdet med udformning m.v. af vederlagspolitikker og vederlagsrapporter.

Erhvervsstyrelsen har i tilknytning til den ajourførte vejledning udarbejdet et bilag 1, der opsummerer de væsentligste ændringer i vejledningen. Der er ikke tale om fundamentale ændringer, men mere om præciseringer og uddybende vejledning til kravene i selskabsloven. Læs den opdaterede vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport og få overblik over de væsentligste ændringer i bilag 1.


Udkast til nye IFRS-regler for klassifikation af gæld

IASB har i november 2021 offentliggjort et Exposure Draft med narrow scope-ændringer til IAS 1 Præsentation af årsregnskaber vedrørende den regnskabsmæssige klassifikation, præsentation og oplysninger om gældsforpligtelser med covenants. Læs mere her.


Supply Chain Financing-arrangementer

IASB har i november 2021 offentliggjort et Exposure Draft vedrørende Supply Chain Financing-arrangementer, som indeholder specifikke krav til oplysninger om de arrangementer, som virksomheden er involveret i. Der er kommenteringsdeadline på Exposure Draft den 28. marts 2022 på IASB's hjemmeside. 

Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os