RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, januar 2023

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

EY International GAAP® 2023 udgives igen i år gratis i elektronisk version

Hvordan holder du dig bedst opdateret med alt det, der hele tiden sker inden for IFRS? Det kan vi i EY hjælpe dig med. Vi har gjort det nemmere og hurtigere at få indsigt i IFRS-standarderne og finde ud af, hvad de specifikke krav til regnskabsaflæggelsen er. På den globale platform, EY Atlas Client Edition, har vi igen offentliggjort International GAAP® 2023 gratis tilgængelig for alle, uanset om du er kunde hos EY. Læs hvad der er nyt i udgivelsen, og hvordan du let får adgang.


EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter årsregnskabsloven

EY har tre centrale hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven. Det omfatter vores populære publikation og opslagsværk Indsigt i årsregnskabsloven, årsrapportmodeller for forskellige regnskabsklasser og en regnskabstjekliste.


Opdateret vejledning om måltal og politik for kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Som vi skrev i artiklen Skærpede krav vedrørende den kønsmæssige sammensætning af ledelsen fra april 2022 er reglerne på området skærpet. Fra 1. januar 2023 skal der bl.a. også sættes måltal for det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med skærpelsen opdateret vejledningen om måltal og politik m.v. Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


Redegørelse for dataetik

Erhvervsstyrelsens undersøgelse fra september 2022 viser, at 6 ud af 10 store danske virksomheder mener, at det er vigtigt at have en politik for, hvordan de behandler kundernes data. Men samtidig konstaterer styrelsen, at virksomhederne har vanskeligt ved at omsætte politikken til konkret praksis. Vi har til indsat en række inspirationslinks nedenfor.


Udkast til ændringer til IAS 12 sendt i høring

IASB har netop sendt udkast til IAS 12 Indkomstskatter som følge af ny global minimumsskat i høring. Forslaget lægger op til:

  • En midlertidig obligatorisk undtagelse fra at indregne udskudt skat af midlertidige forskelle opstået som følge at den nye skattelov. Undtagelsen er gældende, indtil IASB beslutter sig for, om udtagelsen skal gøres permanent, tilpasses eller helt fjernes igen
  • Nye oplysningskrav for de virksomheder, der bliver omfattet af den nye skattelov.

Da den nye skattelov er ved at blive vedtaget og implementeret i mere end 135 lande, er der behov for, at ændringerne til IAS 12 vedtages og implementeres så hurtigt som muligt. IASB har derfor vedtaget en kort høringsperiode (10. marts 2023) med henblik på offentliggørelse af de endelige ændringer til IAS 12 i løbet af 2. kvartal 2023. Herefter skal EU-kommissionen godkende ændringen, førend ændringen kan anvendes i Europa. Udkast til ændringer til IAS 12 indkomstskatter kan tilgås her.


Opdateret publikation: Applying IFRS – Accounting for Climate Change

EY's publikation Applying IFRS – Accounting for Climate Change (Updated December 2022) er netop offentliggjort i en opdateret udgave. Formålet med publikationen er via praktiske observationer og illustrationer fra IFRS-årsrapporter at hjælpe virksomhederne med at vurdere klimaændringernes effekt på virksomheden og dens eksterne rapportering, herunder på virksomhedernes rapportering om klimaændringernes effekt på den finansielle stilling, finansielle performance, pengestrømme samt oplysninger herom.


Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i december 2021 en ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger, herunder et nyt modelregnskab, som vi tidligere har beskrevet i denne nyhed. Vejledningen er blevet opdateret i oktober 2022 vedrørende regnskabsmæssig behandling af indestående hos Grundejernes Investeringsfond, hvilket er beskrevet i denne nu opdaterede artikel.
 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os