RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, juni 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Resultat af regnskabskontrollen 2020

Redegørelsen for regnskabskontrollen 2020 er netop offentliggjort. Få med denne nyhed et overblik over de typer fejl, der er konstateret i regnskabskontrollen, som vedrører bl.a. fejl ved indregning og måling samt manglende oplysninger i ledelsesberetning og noter.

Kontantforbuddet skærpes

Folketinget har skærpet kontantforbuddet, så en erhvervsdrivende fra 1. juli 2021 kun må modtage 19.999 kr. (før 1. juli 2021 49.999 kr.) eller derunder i kontanter fra en kunde. Dette er uanset, om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger. Der er ingen reparationsmuligheder, og hvis revisor i forbindelse med sit arbejde får kendskab til, at der er modtaget kontanter på 20.000 kr. eller derover, er revisor forpligtet til at indberette forholdet til myndighederne. Overtrædelsen er bødebelagt.


Opdateret IFRS-publikation om IBOR-reform

Publikationen Applying IFRS: IBOR reform er opdateret og foreligger nu i tredje udgave. De væsentligste ændringer i forhold til anden udgave afspejler, at udgangspunktet for ISDA-spændene blev fastsat i marts 2021 og bekræftelsen af, at offentliggørelsen af LIBOR's, der er fastsat på baggrund af US-dollar, ophører efter december 2021. Desuden er tilføjet nye praktiske problemstillinger, i forbindelse med at virksomhederne overgår til de nye risikofrie referencerenter (RFR). Virksomheder, for hvem forholdet er relevant, skal være opmærksomme på, at både fase 1 og fase 2 af LIBOR-projektet medfører væsentlige nye oplysningskrav. Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere. Tidligere anvendelse er tilladt.


Ændringer til IAS 12 Income Taxes

Den 7. maj 2021 udsendte IASB ændringer til IAS 12 Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction – Amendments to IAS 12. Ændringen begrænser rækkevidden af førsteindregningsundtagelsen i IAS 12 Income Taxes, så den ikke længere gælder for transaktioner, der resulterer i lige store skattepligtige henholdsvis fradragsberettigede midlertidige forskelle. Læs mere i vores nyhedsbrev IASB clarifies deferred tax accounting for leases and decommissioning obligations. Ændringen gælder regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2023 eller senere.


Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os