RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, maj 2021

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
Lovforslag om udskydelse af frister for årsrapporter er nu vedtaget

Folketinget har den 11. maj 2021 vedtaget lovforslaget om udskydelse af frister for virksomhedernes årsrapporter. Der er ikke sket ændringer til lovforslagets indhold i forbindelse med behandlingen heraf. De nye regler omfatter i første omgang kalenderårsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B og C samt regnskaber for klasse D-virksomheder med balancedag 31. januar 2021. Tilsvarende er frister for årsopgørelsen og oplysningsskemaet for 2020 udskudt.

Erhvervsstyrelsens vejledning til årsregnskabslovens bestemmelser om kapitalinteresser

Vejledningen fra Erhvervsstyrelsen skal hjælpe virksomhederne med at forstå de nye bestemmelser om kapitalinteresser i relation til klassifikation, indregning samt præsentation og oplysning. Den indeholder tre gode eksempler på relevante overvejelser i forbindelse med klassifikation. Kapitalinteresser kan måles til kostpris, dagsværdi eller indre værdi. Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal huske på en række eksisterende notekrav, der kan være relevante ved måling af kapitalinteresser

Ny EU-lovpakke for bæredygtighed

Med EU's nye lovpakke, indeholdende bl.a. taksonomi-forordningens delegerede retsakter og direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD), sættes der yderligere fokus på bæredygtighed. Virksomheder såvel som revisorer bør derfor påbegynde forberedelserne og dialogerne så hurtigt som muligt. Lovpakken vil med tiden stille nye krav til både store og børsnoterede virksomheder, hvor der bl.a. påkræves identificering af bæredygtige aktiviteter og verifikation af indberettede oplysninger. Taksonomi-forordningens rapporteringskrav træder i kraft for regnskabsår 2021 og 2022, mens CSRD-direktivet forventes at træde i kraft for regnskabsåret 2023.

Opdaterede IFRS-publikationer

Vi har netop offentliggjort opdaterede versioner af publikationerne:

Publikationerne, som er blevet opdateret siden seneste offentliggørelse fra februar 2021, er bl.a. ajourført med IASB's ændringer til IFRS 16 Leases vedrørende muligheden for at undlade at anvende modifikationsreglerne i IFRS 16 på lejenedsættelser som følge af COVID-19 for leasingbetalinger med forfaldsdato 30. juni 2022 eller tidligere (før ændringen: 30. juni 2021 eller tidligere). Herudover er publikationerne ajourført og udvidet på områder, hvor den regnskabsmæssige behandling som følge af COVID-19 har udviklet sig siden sidste offentliggjorte versioner af publikationerne.

Er din virksomhed Danmarks bedste til bæredygtighed?

Dansk Erhverv og EY sætter fokus på virksomheder, der arbejder strategisk med klimaforandringer og særligt innovativt med bæredygtighed. Ansøgning er nu åben for virksomheder, som ønsker at deltage i Sustainability Awards. Sidste frist er 3. juni 2021.


Se oversigt over vores aktuelle webcasts

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os