macaroons choice bakers display

RegnskabsNyt, marts 2020

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.
EY's COVID-19 overblik

COVID-19 påvirker alle aspekter af vores samfund og vores erhvervsliv. Vi har oprettet en særskilt side om COVID-19, hvor du kan holde dig orienteret om forhold af betydning for danske virksomheder. Læs om ansættelsesret, moms, skat, hjælpepakker m.v.

Indhold i denne udgave:

Coronaudbruddet og regnskabsmæssige udfordringer for regnskabsaflæggelser med balancedag i 2020

Coronaudbruddet fortsætter, og det er i øjeblikket vanskeligt at overskue, hvor omfattende de driftsmæssige, finansielle og likviditetsmæssige konsekvenser bliver for de danske virksomheder. Mange danske virksomheder kan derfor, som følge af den store usikkerhed og de store konsekvenser, som krisen har medført, imødese væsentlige regnskabsmæssige udfordringer, når delårsrapporter i 2020 eller årsrapporter med en senere balancedag end 31. december 2019 skal udarbejdes.

Effekten af coronaudbruddet udvikler sig hastigt. Flere lande har indført restriktioner, karantæner m.v., hvilket bl.a. for mange brancher og industrier har haft en voldsom effekt på efterspørgslen af varer og tjenesteydelser, ligesom mange virksomheders forsyningskæder er under pres. Samtidig har der i den seneste måned været en historisk volatilitet på de finansielle markeder og flere råvaremarkeder, herunder særligt oliemarkedet. For at afbøde nogle af de voldsomme økonomiske konsekvenser, som spredningen af COVID-19 og de igangsatte restriktioner m.v. har for samfundet, har flere landes regeringer udsendt hjælpepakker til virksomheder og medarbejdere.

Den aktuelle krise – og de igangsatte eller planlagte tiltag for at afbøde krisen – kan have store afledte effekter på virksomhedernes regnskabsaflæggelse og rapportering. Stort set alle regnskabsposter kan blive påvirket, afhængigt af hvor meget den enkelte virksomhed og den pågældende branche er påvirket af COVID-19.

EY har udarbejdet publikationen "Applying IFRS – Accounting considerations of the coronavirus outbreak 2020 – updated March 2020". Publikationen omtaler helt overordnet, hvilke regnskabsmæssige udfordringer og problemstillinger der kan opstå i forhold til de enkelte regnskabsposter som følge af coronaudbruddet, og hvilke overvejelser man som IFRS-aflægger skal gøre sig i forhold til indregning og måling samt præsentation og oplysning dels i årsrapporter med en balancedag efter 31. december 2019 og dels i delårsrapporter 2020.

Selvom publikationen primært er målrettet til IFRS-aflæggere, er publikationen ligeså relevant for virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven.

Find "Applying IFRS accounting considerations of the Coronavirus outbreak" her.

Har du spørgsmål til regnskabsmæssige udfordringer i relation til coronasituationen, kan du kontakte Søren Kok Olsen.
 

Coronavirus og regnskabsmæssige udfordringer for 2019-kalenderårsregnskaber

EY's publikation fra februar 2020 adresserer primært regnskabsmæssige overvejelser, som virksomhederne skal være opmærksomme på ved udarbejdelsen af årsrapporter for 2019:

  • Begivenheder efter balancedagen
  • Going concern
  • Dagsværdimåling
  • Vurdering af forventet kredittab
  • Nedskrivning af aktiver
  • Andre oplysningskrav og regnskabsmæssige skøn.

Generelt gælder for 2019-årsrapporter, at coronaudbruddet vil være en ikke-regulerende begivenhed, der ikke har nogen effekt på indregning og måling. Der er derfor fokus på oplysningskravene i ledelsesberetningen og i noterne til årsregnskabet. Særligt oplysninger om begivenheder efter balancedagen, særlige risici og forventninger til fremtiden er i fokus. I visse situationer kan der også være behov for yderligere oplysninger om usikkerhed for fortsat drift. 

Publikationen er udarbejdet med udgangspunkt i kravene i IFRS-standarderne, men tilsvarende overvejelser kan være relevante ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven.

Find "IFRS accounting considerations of the Coronavirus outbreak" her.

 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os