RegnskabsNyt

RegnskabsNyt, november 2022

RegnskabsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning, nye standarder og praksis inden for årsregnskabsloven, IFRS, revision og selskabsret samt vores aktuelle publikationer og begivenheder.

Fokusområder for IFRS-årsrapporter for 2022

ESMA udsendte den 28. oktober 2022 de fælles europæiske prioriteter for regnskabskontrol af børsnoterede virksomheders IFRS-årsrapporter for 2022, som de nationale regnskabstilsyn skal lægge vægt på i forbindelse med de børsnoterede selskabers årsrapporter for 2022.

Det gennemgående tema er oplysninger om klimarelaterede forhold, og prioriteterne er grupperet i tre afsnit.


EY's hjælpeværktøjer til årsrapporter efter IFRS

EY har en række hjælpeværktøjer til brug for aflæggelse af årsrapporter efter IFRS, som omfatter en dansk og flere internationale årsrapportmodeller samt tjeklister til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder kravene i IFRS-standarderne og de yderligere danske krav.

Overblik: Lovændringer for danske årsrapporter i 2022 og 2023

I 2022 blev der vedtaget tre lovforslag med ændringer til de danske regnskabsregler. Herudover er der udsigt til, at der i starten af 2023 fremsættes et nyt lovforslag på regnskabsområdet, som gælder for de største danske virksomheder. Få med denne artikel et overblik over aktuelle lovændringer på regnskabsområdet.


Ændringer til IFRS 16 vedrørende sale and leaseback-transaktioner

IASB har offentliggjort en række ændringer til IFRS 16 Leasing vedrørende den regnskabsmæssige behandling af sale and leaseback-transaktioner, hvor leaseback-aftalen indeholder variable leasingbetalinger. Ændringerne til standarden er effektive fra 1. januar 2024, men specificerer ikke den korrekte regnskabsmæssige behandling. Derimod kræves, at virksomheden selv fastlægger en regnskabspraksis for disse typer af transaktioner. Der er i ændringerne til IFRS 16 inkluderet et eksempel med to forskellige tilgange til regnskabsmæssigt at behandle en sale and leaseback-transaktion med variable leasingbetalinger. 


Opdateret publikation: Hyperinflation (IAS 29)

EY har udgivet en opdateret liste over de økonomier, som betragtes som værende i hyperinflation pr. 30. september 2022. Publikationen indeholder også en liste over de økonomier, som endnu ikke betragtes som værende i hyperinflation, men som bør overvåges i det tilfælde, at inflationen udvikler sig yderligere. 


Opdateret publikation: IFRS update of standards 30. september

Publikationen indeholder en oversigt over de kommende nye IFRS-standarder og fortolkninger under IFRS og kommende ændringer til IFRS-standarder pr. 30. september 2022. Derudover giver publikationen en opdatering på igangværende projekter i IASB. Download publikationen.

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os